Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Ondersteuning bij Woonst

Van de straat naar een eigen woning

Ondersteuning bij Woonst biedt begeleiding op maat aan daklozen die op zoek zijn naar een gepersonaliseerde woonoplossing. Zodra die woonst gevonden is, blijven wij de betrokkene helpen tot de diensten voor thuisbegeleiding die rol kunnen overnemen.

Mensen met een laag inkomen moeten veel hindernissen overwinnen om in Brussel een fatsoenlijke woning te vinden voor een betaalbare prijs. Wie lang op straat heeft moeten leven en dan in een eigen woonst kan stappen, ziet zijn leven onvermijdelijk ingrijpend veranderen. Soms lijkt het wel een bijna onmogelijke onderneming om een ‘thuis’ te vinden en daar voor lange tijd te blijven.

 

Ondersteuning bij Woonst gaat de uitdaging van integratie door huisvesting aan vanop een plaats die de straathoekwerkers van DIOGENES goed kennen: de straat. Het project, dat de schakel vormt tussen het straathoekwerk en de doorverwijzing naar de diensten voor thuisbegeleiding, zorgt voor de onvoorwaardelijke, op maat gesneden en zo intensief mogelijke begeleiding van daklozen die een aangepaste woning zoeken. Het project werkt aan het weer zin geven aan de woning, aan het zorg besteden aan de woning, door de banden met hun verwanten en/of hun omgeving te herstellen. Door de maatschappelijke re-integratie die zo wordt ingezet, kunnen ze hun leven terug op de rails krijgen.

Dankzij Ondersteuning bij Woonst laten de straathoekwerkers van DIOGENES niemand aan zijn lot over wanneer hij of zij niet langer op straat leeft. Het straathoekwerk stopt niet aan de deur van de woning. En wanneer niet alles op wieltjes loopt, zullen onze medewerkers niet wachten tot de betrokkene terug op straat is verzeild om de begeleiding te hervatten. Ze helpen hem of haar om zich de woning eigen te maken en verlenen de nodige hulp en bijstand om te voorkomen dat men terug op straat belandt. Met dat doel worden specifieke acties ondernomen: het aanknopen en versterken van de sociale banden met de eigenaars en de andere huurders; opnieuw contact leggen met verschillende hulpdiensten; de familie contacteren en sensibiliseren; de zorgverlening tussen de verschillende spelers uit de directe omgeving coördineren; logistieke hulp om de staat van de woning te verbeteren; bemiddeling; enz.

Werkpijlers:

  • Straathoekwerk en aansporen tot verandering: voorbereiden en begeleiding bij het verlaten van de straat.
  • Gepersonaliseerde begeleiding bij het actief zoeken van aangepaste woningen: relationele en geïndividualiseerde begeleiding die rekening houdt met ieders specifieke behoeften, problemen en middelen; inzetten van een netwerk van partners en projecten om langs meerdere kanalen toegang te krijgen tot een woning.
  • Ontwikkelen van een dynamiek om zich de woning eigen te maken en oprichten van buurtnetwerken (voorkomen dat men terug op straat belandt): herstellen van de banden met diverse spelers (huishoudhulp, diensten voor thuiszorg, huisarts, enz.).
  • Doorverwijzing naar diensten voor thuisbegeleiding: soepele en geleidelijke doorverwijzing naar deze diensten voor degenen die ze nodig hebben.
  • Structureel werk rond de toegang tot huisvesting: meewerken aan de ontwikkeling van vernieuwende projecten (Solidair Wonen, Housing First, lichte en modulaire woningen, Cel Woningvanger en -maker, enz.); lobbying- en sensibiliseringsacties (leegstaande woningen, uitbreiding van het SVK-aanbod, enz.); aanpassing van de praktijken; signaalfunctie voor de politiek, …

Het project Ondersteuning bij woonst wordt sinds 2007 gefinancierd door de Ministers bevoegd voor Bijstand aan personen van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

 

> Lees hier het volledig activiteitenverslag van Ondersteuning bij Woonst (2019)