Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

De vzw DIOGENES

DIOGENES is een dienst die daklozen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest helpt, door middel van straathoekwerk, met als doel bruggen te bouwen tussen de straat en de rest van de samenleving. 

Naar het beeld van de Griekse filosoof die door Athene trok « op zoek naar een mens », treden de straathoekwerkers van DIOGENES elke dag in contact met mensen die in onze hoofdstad op straat leven. Via een ‘attente’ benadering die dicht bij de persoon staat, stellen onze professionele medewerkers hen voor om samen een eind op weg te gaan en intussen te kijken hoe ze hun leven (opnieuw) op een zinvolle manier kunnen invullen. Het doel is de daklozen centraal stellen, hun vaardigheden versterken, de mogelijkheden uitbreiden, verlangens aanwakkeren... om zodoende de sociale banden te herstellen.

DIOGENES wil bruggen bouwen tussen de straat en de rest van de samenleving. De straathoekwerkers leggen contact met de straatbewoners, waarbij het de bedoeling is onvoorwaardelijk naar hen te luisteren en hen te ondersteunen in hun leefwereld, door rekening te houden met hun waarden en gewoonten. Vanuit dat respect kunnen ze desgewenst worden doorverwezen naar de meest geschikte diensten. Er kan dan een veranderingsproces op gang komen, dat rekening houdt met de vragen, het tijdsbesef, het ritme en de verlangens van de daklozen.

Straathoekwerk is een van de weinige middelen om wat afstand te nemen van ons sociale systeem en te proberen komaf te maken met het onbegrip en de scheidsmuren die er nog altijd zijn tussen de straat en de samenleving.

DIOGENES is een vzw die door de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt erkend als straathoekwerkdienst voor begeleiding van mensen die gewoonlijk op straat leven.