Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
Twee straathoekwerkers die dakloze personen gaan ontmoeten in een metrostation.

Metro-Verbindingen

Een project om dak- en thuisloze personen te begeleiden in de brusselse semi-publieke ruimtes

De metro- en treinstations, parkings, winkelgalerijen, parken… Dit zijn semi-publieke ruimten waar vele dak- en thuisloze personen zich in investeren. Het project Metro-Verbindingen wil deze personen specifiek begeleiden maar het heeft ook als doel de vele actoren in deze ruimten te informeren en te ondersteunen.

Oorsprong van het project

Aanvankelijk was Metro-Verbindingen een project dat zich enkel richtte tot de metro bewoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de periferie. Er werd immers vastgesteld dat dakloze personen deze ruimtes voor verschillende redenen gebruiken: ze kunnen er zich beschermen tegen de koude, er zich veilig voelen, wat geld verdienen of voedsel en drank krijgen, contacten leggen met reizigers of andere daklozen, zich zichtbaar maken of - net omgekeerd - opgaan in de anonimiteit, enz. Zij hebben specifieke behoefte aan ondersteuning tijdens hun traject van sociale inclusie. Bovendien realiseerden wij ons dat dit werk geëxtrapoleerd kon worden naar alle semi-publieke ruimten*.

Semi-publieke ruimten zijn bijzonder omdat ze verscheidene actoren samenbrengen. Het MIVB- en NMBS-personeel, reizigers, handelaren, de parkwachters, het onderhoudspersoneel van deze ruimtes… Zij komen allen, op een bepaald moment, in contact met de personen die het Metro-Verbindingen team begeleid. Met onze kennis van het leven op straat proberen wij hun mogelijke kijk op die mensen te nuanceren. Wij ondersteunen en moedigen iedereen aan om zijn verantwoordelijkheden te nemen en om positief bij te dragen aan het leven van de dak- en thuisloze personen, om zo een harmonieuze samenleving te garanderen in deze semi-publieke ruimten.

Metro-Verbindingen, een sociaal innovatief project

Het werk van Metro-Verbindingen is gebaseerd op 5 pijlers:

  1. Straathoekwerk: achter iedere persoon schuilt een verhaal met meestal een sterk gekleurd verleden en verschillende relationele breuken. Om te overleven op straat ontwikkelen ze vele talenten en vaardigheden. Als straathoekwerker gaan we net aan deze positieve elementen aandacht geven, zodat we kunnen werken aan hun zelfvertrouwen en hun eigenwaarde. Luisteren, steunen, informeren, (opnieuw) motiveren, fysiek begeleiden, naar de juiste ondersteunende structuren sturen (OCMW’s, ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, opvangcentra, ...), bouwen aan het integratietraject… Via onze vele interventies gaan we samen met de dak- of thuisloze persoon op pad voor de (re-)constructie van haar levensverhaal, als een rode draad. We helpen ze om linken te creëren met de rest van onze maatschappij, en zetten een aangepaste en onvoorwaardelijke begeleidingstraject op touw, volgens de keuzes en op het ritme van de persoon. 
  2. Ondersteuning en informatie: een belangrijke pijler van het project Metro-Verbindingen is het informeren en ondersteunen van het personeel dat in de semi-publieke ruimten werkt, van de reizigers, de handelaren en van iedere persoon die op een bepaald moment aan het leven in deze ruimten deelneemt. Het doel is om beter samen te leven, door iedereen bewust te maken van zijn rol in deze micro-samenleving die in de semi-publieke ruimtes bestaat.
  3. Bewustmaking: via affiches en een digitale campagne willen we de kijk van de burgers in Brussel en verder, veranderen. Dit door het grote publiek te informeren over het thema dakloosheid en door hen op te roepen om op een positieve en constructieve manier om te gaan met mensen op de straat. Op die manier beoogde de campagne "Ik besta." - die in de winter van 2020 werd verspreid - de beeldvorming van daklozen in de publieke opinie te beïnvloeden, stereotypen af te bouwen en preventie op een andere manier te doen.
  4. Overleg en opleiding: wij delen onze kennis zowel tijdens de maandelijkse bijeenkomsten met de MIVB als in werkgroepen in de sector van daklozenhulp en in verwante sectoren. Vanuit onze kennis van het werken met dak- en thuislozen kunnen we gerichte opleidingen geven op alle verschillende niveau’s. Op een positieve en opbouwende manier reiken wij creatieve en doeltreffende oplossingen aan voor het daklozenprobleem.
  5. Onderzoek en analyse: in samenwerking met hogescholen en universiteiten of andere organisaties, voeren we wetenschappelijk onderzoek uit naar onze doelgroep en onze methode. Dit om een goed beeld te krijgen over de situatie en de sociale context van onze doelgroep en een juist antwoord te kunnen formuleren in activiteiten die innovatief en helpend zijn.

Het verband tussen deze vijf werkassen maakt van het project Metro-Verbindingen een sociaal innovatieproject.

Alle informatie over de activiteiten van Metro-Verbindingen in 2020 - inclusief vaststellingen en aanpassingen tijdens de Covid-19 periode - is te vinden in dit activiteitenverslag.

 

* Onder "semi-publieke ruimte" verstaan wij alle ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek, maar eigendom zijn van een privé-instelling. Dit omvat trein- en metrostations, winkelcentra, parkeergarages, parken en bossen... 

 

Het project Metro-Verbindingen wordt sinds 2012 gefinancierd door de Ministers bevoegd voor bijstand aan personen van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Vanaf 2018 krijgt het project ook financiële steun van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in het kader van zijn Globaal veiligheids- en preventieplan.

 

Deze kaart geeft u een interactief overzicht van de verschillende vindplaatsen in de semi-publieke ruimte waar straathoekwerkers van DIOGENES in 2019 aan het werk gingen.