Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
metro brussel
metro brussel

Metro-Verbindingen

DIOGENES' acties in de metro

Het project METRO-Verbindingen richt zich tot daklozen op het netwerk van de MIVB, en dat zowel op de grote lijnen als in de Brusselse rand.

Metrostations vervullen tal van functies en bieden daklozen een aantal voordelen: ze kunnen er zich beschermen tegen de koude, zich veilig voelen, wat centen verdienen, voedsel en drank krijgen, banden smeden met de reizigers of andere daklozen, zich zichtbaar maken of - net omgekeerd - anoniem blijven.

De straathoekwerkers leveren in hun omgang met de metrobewoners heel nuttig werk. Luisteren, steunen, informeren, (opnieuw) motiveren, fysiek begeleiden, sturen, … Wij zijn de ‘rode draad’ die aan hun zijde staat terwijl ze hun leven trachten herop te bouwen.

Een belangrijke pijler van het project Metro-Verbindingen is het informeren en ondersteunen van het MIVB-personeel, van de reizigers en de handelaars. Met onze kennis van het leven op straat proberen wij hun mogelijke kijk op de metrobewoners te nuanceren. Wij trachten iedereen ook aan te moedigen om het leven van de daklozen mee te verbeteren en bij te dragen tot een goede verstandhouding met de andere aanwezigen in het metrostation.

Wij delen onze kennis zowel tijdens de maandelijkse bijeenkomsten met de MIVB als in de sector van daklozenhulp. Op een positieve en opbouwende manier reiken wij creatieve en doeltreffende oplossingen aan voor het daklozenprobleem.

Het project METRO-Verbindingen wordt sinds 2012 gefinancierd door de Ministers bevoegd voor bijstand aan personen van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. In 2018 kreeg het project ook financiële steun van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in het kader van zijn Globaal veiligheids- en preventieplan.

 

Deze kaart geeft u een interactief overzicht van de verschillende vindplaatsen in de semi-publieke ruimte waar straathoekwerkers van DIOGENES in 2019 aan het werk gingen.
Je kan inzoomen op de verschillende delen van de kaart. Wanneer je op een icoon klikt krijg je het aantal interventies op die plaats te zien.
De legende krijg je te zien wanneer je op het icoon klikt naast de titel.

 

> Lees het laatste activiteitenverslag van Métro-Verbindingen