Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
Man in begraafplaats

Het Collectief Straatdoden

Om waardig dakloze personen te herdenken

Het Collectief Straatdoden heeft als voornaamste doel te zorgen voor een waardig afscheid voor iedere straatbewoner. Ze waakt over het goede verloop van de begrafenissen van dak- en thuislozen van wie ze het overlijden verneemt op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. DIOGENES staat in voor de coördinatie van het Collectief.

Het Collectief is een netwerk van leden die zich inzetten voor een waardig afscheid van (ex-)daklozen die in het Brusselse Gewest zijn overleden. Het functioneert dankzij de zeer sterke inzet - zowel in tijd als energie - van tal van mensen : straatbewoners, professionelen uit de psycho-medische en sociale sector, burgers, ambtenaren van de burgerlijke stand, verzorgend personeel in ziekenhuizen, vertegenwoordigers van de verschillende geloofsovertuigingen, enz.

Het Collectief in actie

In 2004 wordt het Collectief Straatdoden opgericht om aanspreekpunt te zijn voor de overlijdens en de begrafenissen van straatbewoners. Ze geeft de informatie door aan zowel straatbewoners als familie en vrienden, en professionele krachten binnen de sector en de gemeentelijke diensten.

Daarnaast zorgt het Collectief ervoor dat er een waardige herdenking is voor elke persoon : getuigenissen en foto's worden verzameld, mededelingen worden geschreven, muziek wordt gekozen voor de afscheidsceremonie, bloemen, kaarsen of andere symbolen worden verzameld, enz. Tijdens deze organisatie houden we rekening met de  geloofsovertuiging van de overledene. 

Sinds 2006 wordt jaarlijks een herdenkingsceremonie gehouden ter nagedachtenis van de personen die in het jaar ervoor zijn overleden. Dit is een belangrijke gebeurtenis voor de familieleden en voor de sector. Het maakt ook alle burgers bewust van het belang van solidariteit en menselijke waardigheid.

DIOGENES aan de coördinatie van het Collectief

Sinds 2005 is de coördinatie van het Collectief toevertrouwd aan DIOGENES. Wij stellen personeel en logistieke middelen ter beschikking van de groep partners en zorgen ervoor dat elke dakloze die overlijdt, wordt herdacht en een waardig afscheid krijgt. Deze reusachtige taak zou niet mogelijk zijn zonder de uitstekende kennis van daklozen van onze straathoekwerkers. In 2020 wordt deze rol voor het eerst erkend en financieel gesteund door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Op 31/12/2020 heeft het Collectief kennis genomen van en het netwerk geïnformeerd van 762 overlijdens. Meer dan de helft van de overleden personen leefde op straat (51%). De anderen verbleven in onthaaltehuizen, kraakpanden, bij vrienden, in een woning, een rusthuis... 15% van de overlijden gebeurden op straat. 43% in een ziekenhuis. 

Voor meer informatie over het werk van het Collectief, ga naar www.straatdoden.brussels

Ontdek alle cijfers met betrekking tot de activiteit van het Collectief en de profielen van de mensen wier dood werd vernomen in de persmap van de 15e verjaardag van het Collectief.

 

Het Collectief Straatdoden wordt sinds 2021 gefinancierd door de Ministers bevoegd voor bijstand aan personen van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.