Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Vormingen en innovatie

Alles begint met observatie. Observatie maakt het mogelijk gegevens te verzamelen die  op hun beurt kunnen worden geanalyseerd om kennis te verwerven over dakloosheid in Brussel. Grondige kennis bevordert de ontwikkeling van sociale innovatieprojecten als antwoord op nog onvervulde noden. Onderzoek en sociale innovatie zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze laten ons toe een signaalfunctie uit te oefenen en vormingen te geven.