Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Partners en ecosysteem

De vzw DIOGENES is een straathoekwerkdienst die is erkend en wordt gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Onze activiteiten zijn ook deel van een groot netwerk van partners.

Subsidiërende instellingen
Vivalis (voormalig Verenigd College van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) financiert de volgende activiteiten structureel:

Het financiert ook de volgende projecten (op jaarbasis):

Metro-Verbindingen krijgt een financiering van safe.brussels in het kader van zijn Globaal Veiligheids- en Preventieplan

De Schepen van Erediensten van de Stad Brussel verleent financiële steun aan het Collectief Straatdoden voor het dekken van kosten in verband met het organiseren van begrafenissen.


Partnerprojecten en netwerken
Wat hulpverlening aan daklozen betreft, blijken de gestandaardiseerde antwoorden niet of nauwelijks te werken. Alleen voorstellen en initiatieven op maat, die aansluiten bij de individuele verwachtingen van de betrokkenen, hebben zin. Daarom is het bijzonder belangrijk om een brede waaier van gevarieerde diensten te blijven verlenen. Dat veelzijdige aanbod moet echter georganiseerd en gecoördineerd zijn. Bovendien moeten de voorgestelde diensten onderling verbonden zijn, moeten partnerships worden opgezet en de scheidsmuren tussen de sectoren gesloopt worden. Het team van DIOGENES doet aan netwerken.

Een greep uit de samenwerkingsverbanden die ons na aan het hart liggen:
• "Accès directs de la rue à l'habitat solidaire" (“Rechtstreekse toegang van de straat tot solidaire woningen”) met de vzw Fami-Home
• Gemengde teams van straathoekwerkers, samen met het ‘Straathoekwerk’ van het CAW Brussel
Smes-B (Geestelijke Gezondheid en Sociale Uitsluiting- België)
• Bru4Home
• Capteur et Créateur de Logements
• Smes-Europa ivzw

Federaties
DIOGENES is lid van de volgende werkgeversfederaties:
• AMA 
• Bico Federatie