Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Huisvesting

Duurzame of tijdelijke woningen om de straat te verlaten

Het is ondenkbaar om het over bijstand aan daklozen te hebben zonder over huisvesting te praten. Dit is immers vaak de eerste vraag van de dak- en thuisloze personen. Bij DIOGENES stellen we alles in het werk om elke persoon te begeleiden naar een oplossing die aan zijn behoeften is aangepast.

De huisvestingscrisis in Brussel is volop aan de gang. De particuliere huurmarkt is duur en de wachtlijsten voor sociale huisvesting zijn lang. Daklozen vinden er zelden een  plaats. 

Bij DIOGENES steunen we hen in het zoekproces naar een woning, in samenwerking met onze talrijke partners. Wij bieden onvoorwaardelijke en gepersonaliseerde psychosociale steun, voor, tijdens en na de intrede in de woning. Deze begeleiding duurt zo lang als het nodig is. 

Het doel is tweeledig: een passende huisvestingsoplossing vinden en zorgen voor stabiliteit op lange termijn in de woning (of instelling) door een echt netwerk van vertrouwen rond de persoon op te bouwen.

Inclusie via huisvesting wordt verwezenlijkt door twee projecten binnen DIOGENES: Ondersteuning bij Woonst en Housing First Halte Thuis.

Ondersteuning bij Woonst

Ondersteuning bij Woonst is een project van inclusie via huisvesting vanaf de straat, halverwege tussen straathoekwerk en begeleiding aan huis. Zodra de straatbewoner een woning heeft aangevraagd, wordt hij of zij voorbereid en begeleid om de straat te verlaten.

De begeleiders blijven aanwezig nadat de persoon in zijn of haar woning is getreden. Het is belangrijk er voor te zorgen dat de persoon zich goed aanpast aan de nieuwe omgeving en zich de accommodatie eigen maakt. De begeleiders slaan ook bruggen naar andere actoren die deel zullen uitmaken van het nabijheidsnetwerk van de persoon. Op die manier voorkomt het team van Ondersteuning bij Woonst dat mensen weer op straat terechtkomen. 

> Meer informatie over de methodologie en de resultaten van het project Ondersteuning bij Woonst hier

Het team van Ondersteuning bij Woonst werkt ook structureel aan de toegang tot huisvesting. Daarvoor dragen we bij tot de ontwikkeling van innovatieve projecten en bieden we steeds gepersonaliseerde ondersteuning:

  • Het project  Solidair Wonen wordt uitgevoerd  door Fami-Home en is ontworpen in samenwerking met Hoeksteen en het SVK Ieder zijn Woning. Het biedt dak- en thuisloze personen de mogelijkheid om een privékamer te huren in een woning waar de rest van de leefruimte wordt gedeeld met andere bewoners van het gebouw. 
  • UITWEG is een project voor tijdelijke individuele woning en sociale begeleiding op maat voor dakloze personen in het Brusselse Gewest. 
  • MODULO, een project gedragen door het SVK Théodore Verhaegen, is een project van lichte en tijdelijke woning voor dakloze personen in Brussel. Housing First-huurders van het project Halte Thuis hebben ook hun intrek kunnen nemen in MODULO's.
  • Solidaire hotels werden gecreëerd tijdens de Covid-19 lockdown, in samenwerking met ‘T Eilandje en Doucheflux. Hoewel het oorspronkelijke doel was noodhuisvesting te bieden, heeft het ook veel mensen in staat gesteld uit te rusten, te beginnen met het op orde brengen van hun administratieve situatie of zich voor te bereiden op een verhuizing naar duurzame huisvesting.
  • enz.

We wijzen erop dat deze innovatieve en creatieve huisvestingsinitiatieven niet bedoeld zijn om het gebrek aan duurzame, geschikte en betaalbare huisvesting, dat wij al zo lang aan de kaak stellen,  "in te vullen".

Het project Ondersteuning bij woonst wordt sinds 2007 gefinancierd door de Ministers bevoegd voor Bijstand aan personen van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. In 2021 kregen we ook de erkenning en een financiering als vereniging die ijvert voor integratie via huisvesting (VIH).

 

Housing First

In november 2016 werd Housing First een onderdeel van DIOGENES en werd het project Halte Thuis geboren. Het beoogt duurzame huisvesting te bieden, rechtstreeks van de straat, aan bijzonder kwetsbare dakloze personen die hun weg niet kunnen vinden in bestaande instellingen. Het team biedt ook gepersonaliseerde, intensieve en persoonsgerichte psycho-medisch-sociale ondersteuning. Sinds februari 2020 bestaat er een nieuw team "Sociale integratie", dat dwars door de vier Housing First-projecten in Brussel loopt (Halte Thuis, Step Forward, Straatverplegers en Smes). Het wil elke huurder ondersteunen op levensgebieden die verder gaan dan gezondheid en toegang tot rechten (gevoel van eigenwaarde, creëren van sociale banden, activiteiten, opleiding, enz.).

Tenslotte worden de Housing First verhuizingen in Brussel ondersteund door de SIL (Service Installation Logement), gecoördineerd door ‘T Eilandje. Deze dienst verleent materiële steun aan nieuwe Housing First huurders. 

> Meer info over het publiek, de methodologie, de resultaten, de SIL en het programma voor Sociale Integratie van het project Halte Thuis op deze pagina.

 

Het project Housing First Halte Thuis wordt sinds 2016 gefinancierd door de Ministers bevoegd voor Bijstand aan personen van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest