Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
Solidair wonen
Solidair wonen

Solidair Wonen

Van de straat naar Solidair Wonen

Solidair wonen streeft naar integratie door huisvesting van mensen die rechtstreeks uit de straat komen. Dit project ontstond op initiatief van een samenwerkingsverband van verenigingen uit de thuis- en daklozensector. Het wordt geleid door de vzw Fami-Home, die nauw samenwerkt met de straathoekwerkers van DIOGENES.

Het project Solidair wonen zag in 2003 het licht, na een bijeenkomst van een netwerk van partners die samen alternatieve oplossingen zochten voor de problemen van daklozen in Brussel.

Concreet wordt aan de dakloze voorgesteld om een eigen kamer te huren in een woning met voor de rest gemeenschappelijke leefruimten die gedeeld worden met andere bewoners.

De verhuurde kamers worden allemaal beheerd door een sociaal verhuurkantoor (SVK) en bieden het voordeel dat ze aan de normen voldoen, comfortabel ingericht zijn en betaalbaar voor mensen met een heel laag inkomen.

Het is de bedoeling om de toegangsdrempel zo laag mogelijk te houden. Kandidaat-huurders zijn welkom, wat voor problemen ze ook hebben. De woonst wordt gezien als het startpunt van hun maatschappelijke re-integratie.

De bewoners van ieder huis nemen de praktische organisatie van het gemeenschapsleven op zich. Ze worden daarbij geholpen door het team van Fami-Home, dat zorgt voor de collectieve begeleiding binnen iedere woning. Als het nodig blijkt, kunnen de huurders thuis individuele psychosociale begeleiding krijgen.

DIOGENES vervult binnen het partnership de volgende rol:

  • Het project toelichten aan de straatbewoners.
  • De kandidaturen overmaken wanneer er plaatsen beschikbaar zijn.
  • Huurders begeleiden wanneer ze hun intrek nemen om dat zo vlot en soepel mogelijk te laten verlopen.
  • Investeringen in de woning ondersteunen en banden smeden tussen de persoon en de verschillende spelers uit zijn of haar directe omgeving.
  • Steun verlenen aan de partners wanneer de omstandigheden daartoe nopen (crisis, ...).
  • Meewerken aan de gezamenlijke uitbouw en permanente evaluatie van het project.

Buiten DIOGENES telt het project Solidair Wonen momenteel 3 partners:

  • Nomination au Prix fédéral de lutte contre la pauvreté 2010