Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
housing first

Housing First Halte Thuis

Duurzame woonst voor iedereen

Duurzame woonst voor iedereen als eerste stap naar sociale inclusie, dat is het pleidooi van DIOGENES. Het project Housing First Halte Thuis richt zich immers tot daklozen in Brussel die bijzonder kwetsbaar zijn en die geen perspectief hebben bij de bestaande instellingen. Naast huisvesting worden die personen ook op maat begeleid.

Het project Housing First Halte Thuis heeft als doel dakloze personen die bijzonder kwetsbaar zijn, zonder voorwaarden, te includeren via huisvesting. Om die huisvesting te behouden, worden die personen ook psychosociaal begeleid.  Deze ondersteuning is flexibel, intensief indien nodig, in de eerste plaats gericht op de persoon, en in functie  van de krachten van de persoon gebouwd. 

Oorsprong van het project

Het recht op huisvesting is een fundamenteel recht. Dit is het uitgangspunt van housing first, dat uit de Verenigde Staten kwam en in 2013 voor het eerst in België werd getest. Drie jaar na de start van het experiment "Housing First Belgium", en op basis van de praktische aanbevelingen die daaruit voortvloeiden, werd Halte Thuis binnen DIOGENES opgericht. 

Vandaag bestaan er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 Housing First-projecten. Ze vullen elkaar aan: Smes, Straatverplegers, Stepforward van Samusocial en Halte Thuis van DIOGENES. De aanbevelingen en principes van Housing First Belgium worden nog steeds toegepast, en de resultaten zijn overtuigend: bij Halte Thuis blijft 90% van de mensen in hun woning!

Het doelpubliek van het project

Housing First Halte Thuis richt zich tot daklozen die hun weg niet vinden bij de bestaande instellingen. Daarbij komen nog de volgende criteria:

  • Dakloos Ethos 1 & 2: leeft op straat of in een centrum voor noodopvang.
  • Accumulatie van problematieken: het publiek heeft naast een (licht tot ernstig) geestelijke gezondheidsproblematiek nog zeker één ander probleem op het vlak van verslaving (alcohol, drugs) en fysieke gezondheid (grote problemen), met inbegrip van mentale handicaps en zware neurologische stoornissen zoals het syndroom van Korsakoff.
  • Langdurig dakloos (ten minste de laatste 3 maanden voor de huisvesting of 12 maanden gecumuleerd in afzonderlijke periodes in de loop van een mensenleven);
  • Nood hebben aan intensieve ondersteuning bij huisvesting;
  • In aanmerking komen voor een inkomen of al een inkomen hebben.

De mensen die opgenomen worden in het project Halte Thuis, zijn bij de straathoekwerkers van DIOGENES gekend en worden door hen geselecteerd onder alle personen die ze op straat tegenkomen en die aan de criteria van Housing First beantwoorden. Wanneer deze straatbewoners naar het Housing First programma worden doorverwezen, heeft het team al een vertrouwensrelatie met hen opgebouwd en begeleidt hen vaak al vele jaren.

> Lees deze getuigenis rond de houding van de sociaal begeleider wanneer er meerdere problematieken zijn  <

De housing first methodologie

Het team van Halte Thuis houdt zich aan het ICM-model (Intensive Case Management). Dat betekent dat het alleen bestaat uit psychosociale medewerkers die banden smeden met de diverse andere noodzakelijke diensten voor de ondersteuning van de persoon. Het ICM-model is complementair aan het model dat wordt toegepast in andere "housing first"-projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk de ACT-programma's (Assertive Community Treatment), waarbij verschillende functies (onder meer de medische functie) worden geïnternaliseerd.

Het spreekt vanzelf dat Station Logement een partnerschapsproject is. De ondersteunende werkzaamheden worden verricht in nauwe samenwerking met haar netwerk van partners.

Bovendien heeft Halte Thuis zich ertoe verbonden te voldoen aan alle criteria die door Housing First Belgium zijn vastgelegd.

Woning en begeleiding

Housing First berust op het principe dat huisvesting een stabiele basis vormt om globaal weer een beter leven te gaan leiden. Prospectie, renovatie, creatie van woningen maken deel uit van de activiteiten van het team Halte Thuis. Op die manier kunnen de mensen die het programma integreren hun individuele huurovereenkomst ondertekenen voor hun nieuwe thuis.

De woning wordt aangeboden zonder voorafgaande voorwaarden, en dit gaat gepaard met een mobiele, soepele en zo nodig intensieve begeleiding, gericht op de noden en wensen van de persoon. De begeleiding duurt zolang als nodig  en steunt op de filosofie van het verminderen van de risico’s; het richt zich op de sterke punten van de persoon en doelt op zijn herstel. Eén van de principes van Housing First Belgium is dat huisvesting en begeleiding gescheiden zijn. Dit betekent dat, indien nodig en als de persoon het toestaat, de begeleiding wordt verdergezet, zelfs indien hij/zij geen huisvesting meer heeft.

Dienst voor Installatie in Huisvesting

De dienst voor installatie in huisvesting, gecoördineerd door ‘t Eilandje, biedt logistieke steun aan verschillende sociale diensten in Brussel tijdens de verhuizing van dakloze personen. De teams leveren gratis het materiaal (meubilair, vaatwerk, linnengoed, huishoudelijke apparaten, enz.) dat werd gekozen door de kandidaat en afkomstig is uit de voorraad donaties. Ze voeren de nodige technische ingrepen uit (ophangen van gordijnen, enz.) om de mensen te helpen zich beter te vestigen en zich hun nieuwe woonruimte eigen te maken.

Het programma voor “sociale affiliatie”

Sinds februari 2020 is er een nieuw team "Sociale Affiliatie", dat dwars door de vier Brusselse Housing First-projecten heen loopt. Gecoördineerd door de Smes, beoogt het elke huurder te ondersteunen op verschillende levensgebieden die verder gaan dan gezondheid en toegang tot rechten. De housing first-teams helpen het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen, en de sociale, gemeenschaps- en familiebanden te herstellen. Ze bieden steun bij het opzetten van activiteiten of het volgen van opleidingen. Voor meer informatie rond het Affiliatieproject, ga naar deze pagina.

  • Le logement au rythme des gens. "Housing First" ou Logement d’abord, est l'une des approches innovantes en matière de services aux personnes sans-abris qui ont un long parcours de vie en rue et des problématiques de santé physique, mentale ou de consommation de substances. En Région de Bruxelles-Capitale, 4 projets Housing First existent - ils sont menés par l'asbl DIOGENES, Infirmiers de Rue, le New Samusocial et le Smes. Dans cet épisode, Aline Strens, coordinatrice du projet Housing First de DIOGENES, nous parle du travail de son équipe et, en général, de comment le modèle fonctionne à Bruxelles.