Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
housing first

Housing First Halte Thuis

Het housing first project van DIOGENES

Housing First Halte Thuis wil daklozen die bijzonder kwetsbaar zijn en recht van de straat komen, een woonst aanbieden op lange termijn. De psychomedische en -sociale begeleiding die ze krijgen is mobiel, flexibel, intensief, op maat en gericht op de persoon.

Halte Thuis is het Housing First (HF)-programma van DIOGENES. Het zag in november 2016 het licht dankzij financiële steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

ONS PUBLIEK
Housing First Halte Thuis richt zich tot daklozen die hun weg niet vinden bij de bestaande instellingen. Daarbij komen nog de volgende criteria:

  • Dakloos Ethos 1 & 2: leeft al lange tijd (zeker 1 jaar) op straat of in een centrum voor noodopvang.
  • Opeenstapeling van problemen: het publiek heeft naast een (licht tot ernstig) probleem met de geestelijke gezondheid nog zeker één ander probleem op het vlak van verslaving (alcohol, drugs) en fysieke gezondheid (grote problemen), met inbegrip van mentale handicaps en zware neurologische stoornissen zoals het syndroom van Korsakov.
  • Aanwezigheid op het MIVB-netwerk of in de Brusselse NMBS-stations.

De mensen die opgenomen worden in het project Halte Thuis, zijn bij de straathoekwerkers van DIOGENES gekend en worden door hen geselecteerd onder alle daklozen die ze op straat tegenkomen en die aan de criteria van HF beantwoorden. Wanneer deze straatbewoners naar het HF-programma worden doorverwezen, heeft het team al een vertrouwensrelatie met hen opgebouwd en begeleidt hen vaak al vele jaren.

WONINGEN
Housing First Halte Thuis verdedigt de prioritaire toewijzing van duurzame sociale woningen aan de kwetsbaarste doelgroep. De dienst zoekt met alle middelen (prospectie, renovatie, creatie) naar woningen in abstracto, m.a.w. buiten de individuele opvolging. Vervolgens stelt het die woningen voor aan mensen die aan de HF-criteria voldoen. Tot nu toe werden de aangeboden woningen gevonden in de bestaande, sociale en private huurparken. Woningcreatieprojecten staan in de steigers.

BEGELEIDING
HF berust op het principe dat huisvesting een stabiele basis vormt om op alle vlakken weer een beter leven te gaan leiden. De woning wordt aangeboden zonder voorafgaande voorwaarden, en dit gaat gepaard met en mobiele, soepele en zo nodig intensieve begeleiding, gericht op de behoeften en wensen van de persoon. Deze begeleiding steunt op de filosofie van het verminderen van de risico’s, richt zich op de sterke punten van de persoon en mikt op zijn herstel.

ORIGINELE UITGANGSPUNTEN

  • Het team van Halte Thuis houdt zich aan het ICM-model - "Intensive Case Management". Dat betekent dat het alleen bestaat uit psychosociale medewerkers die banden smeden met de diverse andere noodzakelijke diensten voor de ondersteuning van de persoon (in tegenstelling tot ACT-programma’s - "Assertive Community Treatment" - die diverse, onder meer medische functies intern houden).
  • Met het oog op de verspreiding van de HF-methoden binnen het bestaande netwerk van instellingen steunt Halte Thuis op een project van partnerships. Voor de begeleiding wordt nauw samengewerkt met de volgende partners: de dienst voor begeleid wonen HUIS VAN VREDE; de dienst voor hulp aan drugsverslaafden “Projet LAMA”; de Cel woningzoeker en -creator van 't Eilandje; L’AUTRE "LIEU" - Recherche-Action sur la psychiatrie et les Alternatives (RAPA); het centrum voor noodopvang ARIANE.

Het project Housing First Halte Thuis wordt sinds 2016 gefinancierd door de Ministers bevoegd voor Bijstand aan personen van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

 

> Lees het laatste activiteitenrapport van het project Housing First Halte Thuis

  • Le logement au rythme des gens. "Housing First" ou Logement d’abord, est l'une des approches innovantes en matière de services aux personnes sans-abris qui ont un long parcours de vie en rue et des problématiques de santé physique, mentale ou de consommation de substances. En Région de Bruxelles-Capitale, 4 projets Housing First existent - ils sont menés par l'asbl DIOGENES, Infirmiers de Rue, le New Samusocial et le Smes. Dans cet épisode, Aline Strens, coordinatrice du projet Housing First de DIOGENES, nous parle du travail de son équipe et, en général, de comment le modèle fonctionne à Bruxelles.