Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
© Bérangère Jadin (Smes-B)

Het Affiliatieproject

Een transversaal team voor de Brusselse housing first projecten.

Sinds 2020, staat het Affiliatieproject ten dienste van de huurders die binnen de housing first programma's in Brussel worden ondersteund. Het doel is om de problemen van eenzaamheid en gebrek aan welzijn van deze straatbewoners aan te pakken.

Dak- en thuisloosheid is niet alleen een kwestie van huisvesting, maar is het resultaat van een reeks sociale breuken waardoor iemand op een bepaald moment geen vangnet meer heeft om de gevaren van het leven het hoofd te bieden. Om uit deze situatie te geraken moet een omgekeerd proces op gang worden gebracht: dat van de sociale verbondenheid, van het scheppen van banden en netwerken van relaties. Dit is het doel van het Affiliatieproject.

Het Affiliatieproject zag het licht in 2020. Dit transversaal project voor de vijf Brusselse Housing First projecten (Antonin Artaud CSM, DIOGENES, Straatverplegers, @Samusocial en @Smes-B) staat ten dienste van de huurders die binnen elk van deze programma's worden ondersteund om de problemen van eenzaamheid en gebrek aan welzijn van deze mensen aan te pakken.

Maandelijks wordt een Huurdersraad georganiseerd, waarvoor alle huurders van Housing First in Brussel worden uitgenodigd. Tijdens deze participatieve bijeenkomst worden verschillende groepsactiviteiten gekozen, ideeën verzameld en collectieve projecten ontwikkeld.

In 2021 werden een tentoonstelling, een boek en een korte film geproduceerd en werden excursies en culturele uitstapjes georganiseerd. Naast deze collectieve activiteiten worden 20 personen individueel gevolgd in hun persoonlijke projecten: het opnieuw schilderen van de flat in een vrolijke kleur, het opnieuw in contact komen met een moeder, een zoon, het maken van een portfolio om zich te presenteren voor castings als figurant, het delen van de eigen visie op de wereld door het schrijven van artikelen voor de krant van het Verbond, het hervinden van de eetlust door het koken van lekkere gerechten, het vinden van een opleiding, vrijwilligerswerk, enz. Dit zijn projecten die buiten het bereik van de "klassieke" Housing First steun vallen, maar die de basis vormen voor het (opnieuw) creëren van sociale banden en netwerken van relaties.

Het Affiliatieproject, dat gedurende een "proeffase" van 18 maanden bij het SMES was ondergebracht, is eind 2021 stopgezet. Dankzij nieuwe subsidies kon het worden uitgebreid, en het wordt nu ondergebracht bij de vzw Straatverplegers.

Vandaag vormen drie medewerkers het nieuwe transversale team voor de Housing First-projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds maart 2022 zet het project zijn werkzaamheden voort in Straatverplegers.

Wij zetten ons op verschillende manieren in om het herstel van huurders in Housing First-projecten in onze hoofdstad te versterken. Daartoe zijn wij overtuigd van de meerwaarde van onze transversale en complementaire praktijken, en van de gezamenlijke opbouw van een gemeenschappelijke toekomst voor Housing First-projecten in Brussel.

- Isabella, Affilatieproject Housing First