Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Modulaire Woningen

Modulo, een project gericht op tijdelijke huisvesting van daklozen

De woningcrisis in Brussel dwingt ons om creatief te zijn en kort op de bal te spelen. Zolang het aanbod van degelijke sociale woningen niet aan de vraag kan voldoen, moeten we de mouwen opstropen en samen met de huisvestingscentra oplossingen aanreiken om daklozen uit de nood te helpen. Daarom hebben we bij DIOGENES beslist om te werken aan vernieuwende concepten, waardoor sommigen een tijdelijke woning kunnen betrekken tot er een duurzame oplossing is. Dit is hoe Modulo, de modulaire woningen, werden geboren...

Deze voorlopige woningen zijn er bij gebrek aan beter, ze mogen niet de standaard worden. Wat het recht op huisvesting betreft, kan alleen worden geëist dat iedereen toegang krijgt tot degelijke (sociale) woningen die voor iedere inkomensklasse betaalbaar zijn. Wie echter op het terrein alternatieven wil bieden voor het leven op straat, moet pragmatisch zijn. In die context verkiest DIOGENES de bouw van kwaliteitswoningen die, al is het maar tijdelijk, als een echte ‘thuis’ kunnen worden beschouwd, boven het uitbreiden van de nachtopvang in grote slaapzalen waar een heterogene groep van daklozen wordt samengebracht.

Samen met het SVK Théodore Verhaegen (drager van het project) en enkele inventieve architecten bedachten wij MODULO, een project van lichte en modulaire woningen voor daklozen in Brussel. Drie individuele studio’s die voldoen aan de huisvestingswet, de stedenbouwkundige voorschriften en de SVK-normen zien weldra het licht. Ze zijn bedoeld om te worden ondergebracht in niet langer gebruikte gebouwen of op buitenterreinen. Straatbewoners zullen er tijdelijk onderdak vinden en gepersonaliseerde psychosociale begeleiding krijgen van ons team.

MODULO in de pers

MODULO geniet de steun van de Minister voor huisvesting van het Brusselse Gewest. Voor de psychosociale begeleiding krijgt het de steun van de Ministers bevoegd voor Bijstand aan personen van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest