Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Het MODULO-project

Lichte en modulaire woningen voor dakloze personen

Het MODULO-project, een innovatieve oplossing van lichte en modulaire woningen voor dakloze personen, is ontstaan naar aanleiding van het gebrek aan voldoende sociale huisvesting. Dit project werd opgezet na een projectoproep door de minister van Huisvesting in 2019 en heeft tot doel een alternatieve huisvestingsoplossing te bieden voor  straatbewoners.

De wooncrisis in Brussel dwingt ons om creatief te zijn en kort op de bal te spelen. Zolang het aanbod van degelijke sociale woningen niet aan de vraag kan voldoen, moeten we de mouwen opstropen en oplossingen aanreiken om dakloze personen uit de noodopvangcentra te helpen opdat deze niet de enige oplossing zouden zijn voor  straatbewoners. Voor sommigen zijn ze immers niet geschikt en voor anderen zijn de toegangsdrempels moeilijk te overbruggen. Daarom geven  wij bij DIOGENES de voorkeur aan het creëren van kwaliteitswoningen die mensen in staat stellen zelfstandig te wonen, ook tijdelijk, in plaats van de ontwikkeling van "nachtelijke" onderkomens in grote slaapzalen die een heterogene groep daklozen bijeenbrengen. We werken dagelijks aan vernieuwende concepten. Het MODULO-project is in deze context ontstaan. Het is het resultaat van een samenwerking met het SVK Théodore Verhaegen (projectleider) en het MOKIT Collectief, bestaande uit inventieve architecten…

De MODULO's zijn drie modulaire woningen van 28 m2, paviljoens die zonder zware technieken zijn gebouwd. Met uitzondering van de keukens, zijn ze volledig ingericht door IKEA dankzij een partnerschap. Deze vorm van lichte huisvesting kan in drie weken worden ge(de)monteerd en wordt ter beschikking gesteld van dakloze personen in Brussel. Zij zijn bedoeld om te worden opgezet in afgedankte gebouwen of op buitenterreinen, en maken permanente of tijdelijke herhuisvesting van dakloze personen mogelijk die hierbij ook een gepersonaliseerde psychosociale steun van DIOGENES ontvangen.

Sinds in hun eerste installatie in 2020, hebben op 1 januari 2022 reeds vijf mensen in de MODULO's kunnen wonen. Twee van hen zijn verhuisd naar een andere permanente accommodatie, twee worden ondersteund door het project Ondersteuning bij Woonst van DIOGENES en één wordt begeleid door het Housing First Halte Thuis team. Wanneer de persoon niet permanent in de MODULO wenst te wonen, zoeken wij voor het einde van de bezetting naar een nieuwe huisvestingsoplossing. Verschillende pistes worden verkend: een actieve en geïndividualiseerde zoektocht naar huisvesting via de betrokkenheid van een huisvestingsverantwoordelijke van het team Halte Thuis; mobilisatie van de middelen van het SVK Théodore Verhaegen, partner van het project; betrokkenheid van de OVM's die eigenaar zijn van de sociale woningen in de buurt; enz. Het hele DIOGENES-team is bij dit project betrokken. Het team steunt hierbij op een groot netwerk van partners. 

De modulaire woningen zijn ook, en vooral, een onderzoeksproject, in samenwerking met de Haute Ecole ICHEC-ECAM-ISFSC. De studie heeft tot doel de relevantie te onderzoeken van de ontwikkeling van lichte huisvesting op onbebouwd terrein, met het oog op de sociale inclusie van dakloze personen die door DIOGENES worden ondersteund. Het effect van dergelijke huisvestingsoplossingen op het levenstraject en de sociale inclusie van daklozen wordt onderzocht. Uit dit kleinschalige project willen wij de nodige lessen trekken om het al dan niet op grotere schaal te ontwikkelen. 

Het MODULO-project is in geen geval bedoeld ter vervanging van sociale huisvesting, waarvan wij een groter aanbod aanmoedigen om in de behoeften van ons publiek te voorzien. Het is een oplossing bij gebrek aan beter, het mag geen standaard worden. Wat het recht op huisvesting betreft, kan alleen worden geëist dat iedereen toegang krijgt tot degelijke (sociale) woningen die voor iedere inkomensklasse betaalbaar zijn.

MODULO geniet de steun van de Minister voor huisvesting van het Brusselse Gewest. Voor de psychosociale begeleiding krijgt het de steun van de Ministers bevoegd voor Bijstand aan personen Vivalis (voormalig Verenigd College van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest)