Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
Recherches DIOGENES
Recherches

Onderzoek over dakloosheid

Dakloosheid en de daklozensector is het onderwerp van uitgebreid onderzoek en actieonderzoek om het probleem beter te begrijpen en de integratie van straatbewoners in de samenleving te verbeteren. Het onderzoek is complementair aan het straathoekwerk bij de straatbewoners.

Hieronder, een niet-uitputtende lijst van de onderzoeksprojecten waaraan DIOGENES deelnam:

  • PRODEC (2019, 2020) : Studie over de factoren die bijdragen tot de kwetsbaarheid en de dakloosheid van EU-burgers in Brussel. Door Bruss'help en DIOGENES, in het kader van een project gecoördineerd door FEANTSA.