Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Activiteitenverslagen 2021

(INFOGRAFIE) De activiteiten van DIOGENES, Ondersteuning bij Woonst, Metro-Verbindingen, Housing First Halte Thuis en het Collectief Straatdoden in 2021

Welke gebeurtenissen markeerden 2021 voor DIOGENES en haar teams? Welke projecten werden er voor straatbewoners ontwikkeld? Hoeveel dak- en thuisloze personen waren bij deze projecten betrokken? En wie zijn zij? Ontdek de hoogtepunten van 2021 en de resultaten van DIOGENES' werk in onze activiteitenverslagen van 2021.

De rapporten zijn onderaan deze pagina te downloaden, samen met de infografieken. In de volgende regels, enkele korte fragmenten...

De vzw DIOGENES in 2021

> Download het rapport <

Naast de plaatsen die wij dagelijks bezoeken, zijn er andere, meer buiten het centrum gelegen plaatsen waar wij incidenteel komen tijdens ons verkennend straathoekwerk of wanneer een problematische situatie onder onze aandacht wordt gebracht door een derde partij. Wij ontmoeten ons publiek zowel in de privésfeer als in openbare of semi-openbare ruimten [...]. 96,66% van de interventies wordt uitgevoerd op het terrein van de dakloze persoon, de rest wordt thuis uitgevoerd. We hebben minder telewerk-interventies uitgevoerd dan in 2020 (-42,62%), wat ongetwijfeld te wijten is aan de opheffing van de strenge lockdownmaatregelen in het kader van de coronaviruspandemie.

                                   - Uittreksel van DIOGENES' activiteitenrapport in 2021 (p. 13)

De interculturele bemiddelaars van DIOGENES' team werden in 2021 veelgevraagd. Dit blijkt uit de cijfers (270 actieve dossiers voor Roma-families en 103 actieve dossiers voor Polen), maar het tekort aan interculturele bemiddelaars in Brussel is ook voelbaar in het veld. Vaak werden onze twee collega's ingeschakeld voor een simpele vertaaldienst, wat niet het doel van hun werk is en ons dus doet nadenken. 2021 was een jaar van structurering voor interculturele bemiddeling binnen DIOGENES.

                                   - Uittreksel van DIOGENES' activiteitenrapport in 2021 (p. 18)

Tijdens deze winter 2020-2021 heeft het 86.400-project DIOGENES in staat gesteld: 1) het straathoekwerk te versterken, 2) de interculturele bemiddeling voor de Roma te versterken en 3) te experimenteren met verkennend straatwerk. Het was de laatste editie van dit partnerschap. In de toekomst zal de begroting voor deze actie worden geïntegreerd in de structurele financiering voor de dagcentra die door de GGC goedgekeurde zijn.

                                   - Uittreksel van DIOGENES' activiteitenrapport in 2021 (p. 20)

Innovatie is het sleutelwoord van het Rights First-project. Het project stelt nieuwe partnerschappen voor en nieuwe manieren om het integratiebeleid te vergemakkelijken. Het doel is om het administratieve proces voor het ontvangen van een snel inkomen, het vinden van huisvesting of een nieuwe baan te vereenvoudigen. Op lange termijn zou het kunnen worden uitgebreid tot een breder publiek. [...]

Vanuit het standpunt van DIOGENES kan innovatie op verschillende manieren worden bereikt: 

  1. intersectoraal karakter en overstijging van beroepen,
  2. toepassing van innoverende praktijken,
  3. ondersteuning en coördinatie van proefprojecten in de sector,
  4. oprichting van een intersectoraal platform met een signalerings-, beleidsbeïnvloedings- en bewustmakingsfunctie, 
  5. het ontwikkelen van capaciteit om met intra-Europese migranten te werken, 
  6. banden met het Europese niveau.

                                   - Uittreksel van DIOGENES' activiteitenrapport in 2021 (p. 35)

Ondersteuning bij Woonst in 2021

> Download het rapport <

We zijn erg trots op het nieuws van de erkenning en de structurele financiering van ons project sinds 2021. [...]. De nieuwe financiering garandeert de duurzaamheid van het project en biedt de nodige werkzekerheid voor het personeel. Wij zijn onze financierende instanties hiervoor zeer erkentelijk.

De huisvestingscrisis is in volle gang in Brussel. De huurprijzen stijgen voortdurend, maar de inkomens van de meest kwetsbare personen houden geen gelijke tred. In dit verband probeert Regio Brussel structurele oplossingen te vinden en heeft ze het Noodplan Huisvesting 2020-2024 gelanceerd. De uitdagingen zijn enorm, en naar onze mening heeft het project Ondersteuning bij Woonst een belangrijke rol te spelen. Of het nu is door de doorverwijzing van dakloze personen naar SVK's, sociale huisvesting of Housing First-initiatieven (intern of extern) of door de vruchtbare samenwerkingsverbanden die we hebben met de rest van de daklozensector en aanverwante sectoren te versterken, zodat de mensen die we ondersteunen op een duurzame manier van de straat kunnen komen. 

                                   - Uittreksel van het activiteitenrapport van Ondersteuning bij Woonst in 2021 (p. 5)

Housing First Halte Thuis in 2021

> Download het rapport <

2021 markeert de aankomst van Mario, onze peer-helper. Zijn komst werd nauwgezet voorbereid in teamverband, met name dankzij de begeleiding van het PAT-project - "Peer and Team Support" van het Smes-b [...]. Hij werd toen goed begeleid. De bijdrage van Mario - van een werkersprofiel zoals het zijne - was onmiddellijk merkbaar. Hij kon snel opschieten met de meeste mensen in het Halte Thuis project en hun entourage, en Mario praat gemakkelijk en zonder taboes met sommige huurders over hun drugsgebruik.

                                   - Uittreksel van het activiteitenrapport Halte Thuis in 2021 (p. 21)

Wij zijn ook tevreden over de nieuwe woningen die ter beschikking van ons project zijn gesteld, 21 in aantal en van betere kwaliteit dan voorheen, wat het vertrouwen van onze huisvestingspartners in ons begeleidingswerk aantoont. Het merendeel van deze woningen is echter nog steeds het resultaat van onze eigen prospectie en onze partnerschappen (met uitzondering van de enkele woningen die door de Brusselse platforms, de CCL en Bru4Home, worden aangeboden). De toegang tot huisvesting blijft een belangrijke uitdaging, waaraan het Noodplan Huisvesting en het herhuisvestingsplan van de CCC hopelijk spoedig kunnen bijdragen door een meer structureel antwoord te bieden.

                                   - Uittreksel van het activiteitenrapport Halte Thuis in 2021 (p. 22)

Metro-Verbindingen in 2021

> Download het rapport <

Gedurende de laatste 10 jaar is het project Metro-Verbindingen zich aan het specialiseren om op een innovatieve manier antwoorden te bieden op veelal moeilijke en complexe situaties. Hoe kunnen we collectief het hoofd bieden aan persoonlijke leed, hetgeen niet omwille van hen, maar omwille van hun situatie ook sociale overlast kan meebrengen? Waar ligt de balans tussen zorg dragen voor iemand en opkomen voor onze eigen verwachtingen naar hoe de semi-openbare ruimte moet georganiseerd worden? [...]

Het project Metro-Verbindingen probeert op deze ambivalente vragen antwoorden te zoeken. Door het inzetten van menselijk kapitaal kunnen we tot win-win situaties komen, waar iedereen beter van wordt. 

                                   - Uittreksel van het activiteitenrapport van Metro-Verbindingen in 2021 (p. 5)

62% van deze interventies zijn psychosociale begeleidingen. De straathoekwerkers integreren zich verder in het Brusselse sociale weefsel en dit zowel met de metrobewoners als hun context. Het vormen van een sterke basis door middel van de straathoekwerk methodiek is nodig om verder te kunnen bouwen naar het oriënteren en begeleiden voor een duurzame integratie in de maatschappij. 

Deze psychosociale begeleiding omvat het zoeken van contact, het creëren van een vertrouwensband, het versterken van de eigenwaarde, het motiveren om samen na te denken over een toekomst project en nog zoveel meer...

In 2021 zien we terug een stijging van fysieke toeleidingen naar verschillende organisaties of instellingen (+21,2%). Deze toeleidingen naar gezondheids-diensten heeft dit jaar nog in belang toegenomen (+11,8%). 

                                   -  - Uittreksel van het activiteitenrapport van Metro-Verbindingen in 2021 (p. 11)

Het Collectief Straatdoden in 2021

> Download het rapport <

Het Collectief organiseerde of nam deel aan de organisatie van 28 plechtigheden in 2021 (n: 70). Voor andere straatdoden organiseerde de familie in 41% van de gevallen het eerbetoon alleen. 7 mensen hadden geen ceremonie (10%). Wanneer het Collectief niet bij de organisatie betrokken is, komt dat meestal omdat het de informatie over het overlijden te laat heeft ontvangen. [...]

Het Collectief is er niet alleen voor de (voormalige) dakloze persoon en zijn familieleden, maar ook voor de werknemers in de sector. Het verlies van een persoon die we volgen is een verontrustende gebeurtenis. Men heeft een deel van zijn leven gedeeld en zijn dood brengt een echt rouwproces op gang. De aanwezigheid van het Collectief bij de organisatie van een ceremonie en de poging om zoveel mogelijk mensen uit de entourage van de betrokkene (familie, vrienden, andere diensten) bijeen te brengen voor een laatste eerbetoon, is een waardevolle steun in dit proces. Het maakt een waardig afscheid mogelijk, waarbij herinneringen en verhalen worden gedeeld die de dierbaren troost kunnen bieden. In plaats van een verhaal dat abrupt eindigt, biedt Het Collectief op deze manier een epiloog die de rouw mogelijk maakt.

                                   - Uittreksel van het activiteitenrapport van het Collectief Straatdoden in 2021 (p. 8-9)

Al  meer dan 15 jaar begeleidt het Collectief Straatdoden families en nabestaanden bij het rouwen om overleden personen en organiseert het plechtigheden om hen een waardig afscheid te geven. 

Sinds zijn oprichting heeft het Collectief een aantal gegevens verzameld die bijdragen tot een beter begrip van de realiteit van het leven op straat. Deze gegevens zijn niet het resultaat van wetenschappelijk werk, maar zijn, voor zover wij weten, de enige gegevens betreffende de dood van dakloze personen in Brussel en in België. De volledige analyse van de cijfers voor de eerste 15 jaar van het collectief is beschikbaar op de website van het collectief zelf.

                                    - Uittreksel van het activiteitenrapport van het Collectief Straatdoden in 2021 (p. 14)