Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
Covid-19 molecule

Updates Covid-19

DIOGENES zet haar activiteiten voort en past haar diensten aan

Zolang het mogelijk is, zullen de teams van DIOGENES aan boort blijven en hun verantwoordelijkheid opnemen. Op straat, aan de zijde van mensen die dakloos zijn. In de sector, naast verschillende andere diensten.
Personen die dakloos zijn, lopen een groot risico op besmetting aan Covid-19, ze moeten voorrang krijgen!  Vergeet hen niet!
Onze teams staan in de frontlinie, net als de "verzorgers" in de ziekenhuizen, wij moeten hen ondersteunen! Vergeet hen niet! 

De teams van DIOGENES zetten hun belangrijke werk voort op het terrein, op straat en in de leefgebieden van de daklozen. Zo dicht mogelijk bij een bijzonder kwetsbaar publiek dat blootgesteld is aan het risico van besmetting door het COVID-19 virus.
De Straathoekwerk en Housing First diensten worden gehandhaafd, net als onze verschillende andere projecten: coördinatie van het Collectif Straatdoden, METRO-Verbindingen, Ondersteuning bij Woonst, Winter 86.400, ISSUE, Roma en Poolse interculturele bemiddeling, ...

De werkprocedures zijn aangepast om een zo best mogelijke bescherming van onze werknemers en een adequate zorg voor het publiek te garanderen.
Daartoe zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Waar mogelijk moet de voorkeur worden gegeven aan telewerken en werken via de telefoon.
  • Verplaatsingen, ontmoetingen, huisbezoeken en "direct contact" met straatbewoners moeten beperkt blijven tot kritieke situaties (dringend en/of belangrijk).  Deze situaties worden geïdentificeerd door het team in overleg met het de directie.
  • Nauw samenwerken met andere verenigingen in de sector, en dit in het bijzonder met andere diensten voor straathoekwerk, de actoren in de sociale noodhulpverlening en Bruss'help.
  • Evoor zorgen dat de straatbewoners op de hoogte zijn van het virus en hen voorbereiden op een eventuele "lockdown".
  • De overheid informeren en signaleren over de situatie op straat.
  • De officiële richtlijnen die ons worden toegezonden, strikt toepassen.
  • Werken op vrijwillige basis.  Elke werknemer heeft het recht om zich terug te trekken.

Werknemers die besmet zijn of symptomen vertonen en oudere of chronisch zieke werknemers worden uitgesloten van veldwerk.

Wij verzoeken de bevoegde ministers ons de middelen te geven om onder aanvaardbare veiligheidsomstandigheden te werken.  We hebben dringend behoefte aan beschermende uitrusting: handschoenen, maskers, oogbescherming, schorten en gel op alcoholbasis.

Laten we samen tegen dit virus vechten!
Laten we solidair zijn en aandacht geven aan de meest kwetsbare burgers!