Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Winter

Urgentie in de winter op een andere manier aangepakt

We zijn getuige van het ontstaan van een sterke wijziging in de Brusselse politiek betreffende de hulp aan thuislozen : de overgang van noodopvang naar een politiek gestructureerd rond integratie via een woning, een efficient middel om op duurzame wijze uit thuisloosheid te raken. Door overleg binnen de sector en met politieke steun zullen deze winter deze twee krachten samen aan het werk gaan.

PROJECT ISSUE 


I.S.S.U.E. (Sociale inclusie om efficient uit de urgentie te raken) is een resoluut innoverend project. Enerzijds omdat het een alternief is voor de noodopvang zoals die traditioneel gedurende de winter wordt georganiseerd, anderzijds door de wijziging van paradigma : integratie via een woning, wars van de politiek van de thermometer.

Concreet laat dit project toe personen en families een individuele woning aan te bieden, beperkt in de tijd (vijf maand), met drie doelen voor ogen :  

  • Uit thuisloosheid raken via een intensieve coaching bij het zoeken naar een woning.  
  • Respijt, stabiliteit en het openen van rechten voor mensen die de facto uitgesloten zijn uit de klassieke noodopvang. 
  • De (her)integratie in een woning Housing First van personen die deze woning zijn verloren.  

DIOGENES zal samen met andere partners  (Hoeksteen et Smes-B) instaan voor de assen « Respijt, stabiliteit en openen van rechten » en « (her)integratie in een woning Housing First ». 

DUUR VAN HET PROJECT 
1 januari 2020 tot 31 mei 2020 

 

PROJECT WINTER 86.400


Op 15 november ging de 8de editie van het project Winter 86.400 van start. Doel is gedurende de winter mensen op te vangen en te begeleiden, overdag. Het project is het resultaat van een sterke samenwerking tussen diverse organisaties die gedurende het hele jaar actief zijn in de thuislozensector in Brussel. Het is aanvullend op de nachtopvang en steunt op de versterking en aanpassingen van diensten. 

De diensten aangeboden door DIOGENES

  • Versterking van het straathoekwerk overdag
  • Punctueel straathoekwerk vroeg 's morgens en 's avonds
  • Versterking van het straathoekwerk in de omgeving van de winteropvang (noodopvang, dagcentra, ...)
  • Antwoorden op meldingen van personen
  • Sructureel werk door een versterking van de banden tussen dagcentra, centra voor geestelijke gezondheidszorg, de sector huisvesting (vergemakkelijken van de toegang tot een woning)

UREN TIJDENS DE WINTER
Van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u - Punctuele teams van 7u tot 9 u en van 17u tot 23u

VOORWAARDEN
Wij gaan daar waar de mensen leven (geen permanenties op kantoor) - Onvoorwaardelijke steun en luisteren

DUUR
15-11-2019 > 31-03-2020


Kom meer te weten op 86400