Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Activiteitenverslagen 2020

Activiteitenverslagen van DIOGENES, Ondersteuning bij Woonst, Metro-Verbindingen en Housing First Halte Thuis (+ infografieken)

Projecten, cijfers, activiteiten en hoogtepunten van DIOGENES in 2020. Al deze informatie vindt u in deze activiteitenverslagen en infografieken.

DIOGENES in 2020

De impact van de coronacrisis op de mensen was enorm, de daklozensector kraakte en zuchtte, maar lanceerde toch ook enkele mooie initiatieven om de mensen op een zo humaan mogelijke manier op te vangen.

Enkele maanden geleden werden, in naam van het algemeen belang, noodmaatregelen opgelegd aan de bevolking. Alles gebeurt zo snel, dat er geen rekening wordt gehouden met de zwaksten, met diegenen die niet de middelen hebben om zich aan te passen. De coronacrisis heeft deze hete hangijzers zichtbaar gemaakt. "Daklozen zijn de enige mensen die nog in de openbare ruimte zijn, dus krijgen ze meer aandacht. Ze zijn beter zichtbaar." (Bert). De maanden van de pandemie geven gezichten aan de armoede en onthullen de huisvestingscrisis. Het helpt om te laten zien dat bepaalde activiteiten, zoals sekswerk, uit de marge moeten worden gehaald. "Het zou goed zijn mocht een aantal beschermingsmechanismen, zoals bijspringen in de kosten voor energie of huur, of gedwongen uitzettingen tegengaan, ook na de coronapandemie behouden worden. Daar kan de politiek zeker nog een rol in spelen" (Bert). De strijd voor de publieke ruimte, en daarbij het criminaliseren van dakloosheid en armoede, laait hoog op. Wanneer repressie en drempels antwoorden worden op precaire situaties, hebben wij als sociaal werkers een taak te vervullen. Onze job is nog meer dan voorheen een mensenrechtenberoep.              

          - uittreksel uit het DIOGENES-activiteitenverslag

Ondersteuning bij woonst in 2020

In 2020 zette het team DIOGENES zich meer dan ooit in voor innovatieve en creatieve huisvestingsoplossingen. Deze initiatieven zijn niet bedoeld om het gebrek aan duurzame, geschikte en betaalbare huisvesting, dat wij al lang aan de kaak stellen, "op te vullen". Wij blijven doorverwijzen naar SVK's, sociale huisvesting of Housing First-initiatieven (intern of extern), net zoals wij de vruchtbare samenwerking met de rest van de daklozen- en aanverwante sectoren (opvangcentra, beschutte huisvestingsinitiatieven, MSP's,...) voortzetten.

Niettemin werden in 2020 veel nieuwe en experimentele initiatieven gelanceerd, en DIOGENES was actief betrokken bij de totstandkoming van een aanzienlijk aantal innovatieve projecten. In feite hebben wij niet minder dan 50 daklozen in een woning begeleid, en dit alleen in het kader van deze nieuwe projecten en los van de gebruikelijke huisvestingsplaatsen!

          - uittreksel uit het activiteitenverslag van het DIOGENES-project Ondersteuning bij Woonst

Metro-Verbindingen in 2020

Ook in de semi-publieke ruimte laat deze pandemie haar impact na: In 2020 zagen we het statuut van het openbaar vervoer, en meer specifiek van de metrostations, radicaal veranderen. Ze transformeerde van een plaats waar relatie en ontmoeting mogelijk worden, in een plaats waar net die eigenheid problematisch wordt.

Ook in deze moeilijke periode, zijn straathoekwerkers blijven werken in de semi-publieke ruimten van de stad. Dichtbij de mensen die er hun toevlucht vonden. Op zoek naar nieuwe gewoonten en nieuwe overlevingsstrategieën in deze vernieuwde realiteit.

          - uittreksel uit het activiteitenverslag van het DIOGENES-project Metro-Verbindingen

Housing First Halte Thuis in 2020

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door het contrast tussen de uitdaging die wij ons hadden gesteld om 14 nieuwe aanmeldingen bij Halte Thuis te realiseren - wat een relatief hoog aantal is - om aan het eind van het jaar een cohort van 40 actieve follow-ups te bereiken, en de context van de COVID-19-crisis, met haar verschillende lockdowns. Met 12 nieuwe huurders zijn we erg trots op het behaalde resultaat!

De lockdown van maart tot april heeft enerzijds geleid tot een toename van de investeringen in het straathoekwerk, maar ook tot een aantal aanpassingen met onze huurders [...]: aanpassing van de contactmodaliteiten door belangrijke bezoeken te selecteren en de andere uit te stellen tot telefoongesprekken; humanitaire hulp; hoog aantal woninginschrijvingen in deze periode; enz.

Daarnaast konden we in 2020 vier nieuwe werknemers aanstellen [...]. Deze nieuwe werknemers zijn tussen juni en juli bij ons in dienst getreden, en hun integratie was het voorwerp van een bijzondere, vruchtbare zorg. Het team dat er nu is, is gelukkig en gemotiveerd.

          - uittreksel uit het activiteitenverslag van het project Housing First Halte Thuis van DIOGENES.