Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
Onderkant van schoenzolen in het gras

Ontdekking en bemiddeling

Op touw zetten van straathoekwerk op nog niet ontdekte plaatsen en uitbreiden van interculturele bemiddeling in het kader van het project 86.400

Ontdekking en bemiddeling. Twee woorden om 2021 mee te beginnen. Twee nieuwigheden van DIOGENES in het kader van het project 86.400. Tot eind juni 2021 wordt het straathoekwerkers team versterkt voor het ontdekken van nieuwe plaatsen en voor de versterking van interculturele bemiddeling voor Roma-publiek.

Ieder jaar coördineert de federatie AMA het project 86.400 om in te spelen op  de specifieke behoeften van de daklozen tijdens de winter. Tussen 15 november 2020 en 30 juni 2021 versterken de 12 projectpartners, waaronder DIOGENES, hun activiteiten om enerzijds de mogelijkheden te vergroten om tegemoet te komen aan de primaire behoeften van de straatbewoners en anderzijds om  psychosociale ondersteuning te geven aan zij die hier nood aan hebben. Bovendien breiden we dit jaar bij DIOGENES de interculturele bemiddeling uit en zetten we tijdens deze periode in op straathoekwerk op nog niet ontdekte plaatsen.

Het “ontdekkend” straathoekwerk

Dit werk heeft als doel om plaatsen die aan de rand van de stad en die minder bekend zijn, of die vandaag de dag minder bezocht worden door straathoekwerkers, te verkennen. Daarenboven willen we nieuwe wegen  die leiden naar het straatleven en nieuwe profielen van dakloze personen en hun specifieke behoeften ontdekken (nl. in verband met de Covid-19-crisis).

Een betere kennis maakt een betere begeleiding mogelijk, die altijd op maat van de persoon wordt voorgesteld. De resultaten van deze zes maanden durende verkennende straathoekwerk zullen ook beschikbaar worden gesteld aan alle partners in de daklozensector en actoren in aanverwante sectoren, zodat het dienstenaanbod zo goed mogelijk kan aansluiten bij de behoeften van de straatbewoners.

Interculturele Roma bemiddeling

Interculturele bemiddeling wordt bij DIOGENES dagelijks ontwikkeld en vereist specifieke culturele en taalkundige kennis. Dankzij de gegevens die de straathoekwerkers op het terrein verzamelen, kunnen we de bijzondere situaties van onder meer migranten die in België aankomen, beter begrijpen. Tijdens de PRODEC-sessie van december jongstleden hebben we een aantal beleidsaanbevelingen kunnen doen om met name de levensomstandigheden van intra-Europese migranten te verbeteren.   

Vandaag de dag, en gedurende 6 maanden, krijgen we de mogelijkheid om de capaciteit van de op maat gemaakte begeleiding van het publiek met een Roma etnische afkomst, te vergroten. We merken een spanningsveld op tussen de Roma die in de buurt van de Nieuwstraat wonen en de plaatselijke winkeliers. Het doel van deze versterking is positieve en constructieve hulp te bieden aan de betrokken gezinnen en te zorgen voor een goed samenleven van alle betrokken partijen.

 

Daarom  zal ons straathoekwerk-team begin 2021 ook op ontdekking gaan en bemiddelen. Als we bruggen willen bouwen tussen de straat en de rest van de samenleving, vinden we het essentieel om dicht bij de straatbewoners te blijven en te begrijpen wat ze ervaren. Starten vanuit het terrein om zo beter te kunnen begeleiden. Heb je andere innovatieve ideeën? Neem dan contact met ons op!