Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
Zwart-wit foto van een lege gang met matrassen
© Chloé Thome

Een verhelderende PRODEC-sessie

Debat over intra-Europese migranten die dakloos zijn in Brussel

Bijna 110 deelnemers kwamen online samen om de resultaten van het PRODEC-onderzoek te ontdekken en daagden 6 Brusselse en Europese politici uit over het onderwerp dakloze intra-Europese migranten in Brussel, en meer in het algemeen over het daklozenprobleem in Europa. Een verhelderende PRODEC-sessie, waar de mobilisatie van de Europese en Brusselse autoriteiten over het daklozen vraagstuk werd bevestigd.

Op 9 december, aan de vooravond van de Internationale Dag van de Mensenrechten, organiseerden DIOGENES, FEANTSA en Bruss'help een online PRODEC Sessie. PRO-wat? PRODEC is het acroniem voor "Protect the Rights Of mobile Destitute European Union Citizens". De gelijknamige sessie bestond uit twee uur waarin actoren vanuit het terrein, en Brusselse en Europese politici, de rechten van intra-Europese migranten die in Brussel dakloos zijn, bespraken. De presentatie van de PRODEC-studie diende als uitgangspunt voor het debat en veel nieuwsgierige burgers en leden van de verenigingssector kwamen het gesprek aanvullen met pertinente vragen. 

Was je er niet bij, maar wil je weten wat er gezegd is? Wij vatten hier de sessie voor u samen, in enkele punten: 

  • De cijfers in het verslag (hier te downloaden en samengevat in de documenten hieronder) laten een verschil in status zien tussen intra-Europese onderdanen en onderdanen van derde landen, evenals het onvermijdelijke verband tussen het verkrijgen van een referentieadres en het verbeteren van iemands levenssituatie (toegang tot rechten, werk, gezondheidszorg, ...).

  • Onze collega Bram heeft onder meer, en op basis van gegevens en veldwaarnemingen, aanbevolen om de interculturele bemiddelingsdiensten te versterken en de administratieve procedures voor het verkrijgen van officiële documenten, zoals identiteitskaarten, te vereenvoudigen. Hij benadrukte ook het belang van tijdelijke en gratis huisvesting voor de sociale integratie en administratieve rehabilitatie van intra-Europese migranten in Brussel.

  • De politieke interventies bevestigden een ongekende belangstelling voor het daklozen vraagstuk en ruimer genomen, de toegang tot rechten voor Europese burgers, zowel op het niveau van het Europees Parlement als op dat van de Europese Commissie. Er is veel aandacht besteed aan kwesties die direct verband houden met het daklozen vraagstuk, zoals de toegang tot een minimum inkomen, een referentieadres of de uitdagingen van het vrije verkeer tussen de lidstaten.

  • Aangezien de toegang tot huisvesting de basis vormt voor de verbetering van de levensomstandigheden, waren de discussies vooral gericht op concrete oplossingen, zoals Housing First en transitwoningen, die sinds 2016 met succes in Brussel worden toegepast. De steun en de financiering van projecten die tijdelijke gratis huisvesting kunnen bieden, zoals ISSUE, is voor deze bevolkingsgroep belangrijk, aangezien ze zonder inkomen geen toegang hebben tot een sociaal verhuurkantoor (SVK) of sociale huisvesting. 

  • Een ander niet te verwaarlozen aspect dat aan de orde is gesteld, is de ondersteuning van professionals in de sociale sector.  Dikwijls werken ze nog in moeilijke omstandigheden: het is belangrijk om dit eerstelijnswerk te financieren overeenkomstig de behoeften en om innovatieve programma's te financieren die gebruik maken van goede praktijken in eigen land of andere landen en lidstaten, zoals peer-support, interculturele bemiddeling, outreaching, enz.

  • Uit de politieke interventies kwam unanieme overeenstemming naar voren over het belang van het opbouwen en versterken van een sociale Europese Unie: het streven naar automatisering van de burgerrechten, het invoeren van de overdraagbaarheid van rechten tussen de lidstaten of de mogelijkheid om in elke lidstaat een referentieadres te hebben. 

  • Tot slot hebben de politieke sprekers gewezen op het belang van onderzoeken zoals PRODEC, die het mogelijk maken de balans op te maken en de complexiteit van de betrokken kwesties te illustreren. Dit is een essentiële voorwaarde voor de besluitvorming.  

Dit evenement zou niet mogelijk zijn geweest zonder de betrokkenheid van elke spreker bij het debat, die wij hartelijk bedanken : Alain Maron, brusselse minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het Europarlementslid Saskia Bricmont, het Europarlementslid Marc Botenga, David Leisterh, voorzitter van de Brusselse MR-afdeling, het Brussels parlementslid Delphine Chabbert (PS), en  Katarina Knezevic, directeur in de Europese Commissie.

Op 9 december 2020 wordt ook het tweede verslag over het PRODEC-project gepubliceerd. Het kan nu hier worden gedownload.