Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Extra : sectorale pleidooien

DIOGENES is een van de belangrijkste spelers in de daklozensector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zowel dak- en thuisloze mensen als andere organisaties uit de sector erkennen onze expertise. Bijgevolg worden we regelmatig gevraagd om onze ervaringen te delen en te spreken in naam van straatbewoners. Dit jaar hebben we actief meegewerkt aan het opstellen van sectorale pleitnota's (AMA, Bico Federatie), een pleitnota over Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) en het Masterplan. Lees hier meer!