Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Over het verbod op prostitutie in Brussel

Reactie op het verbod op prostitutie in de stad Brussel

Op 28 september 2020 verbood een ordonnantie van burgemeester Philippe Close de uitoefening van prostitutie op het hele grondgebied van de stad Brussel. We betreuren het dat deze ordonnantie niet het onderwerp was van voorafgaand overleg met de sekswerkers en de verenigingen op het terrein. 

Op dit moment zijn er geen gegevens die erop wijzen dat sekswerk de besmettingshaarden voedt. Deze eenzijdige beslissing stigmatiseert daarom ongegrond de personen die van deze beroepen leven, zonder hen mee in het overleg te betrekken en op zijn minst met hen te praten.  

Het is nochtans de verantwoordelijkheid van de overheid om passende oplossingen te vinden voor het publiek dat sociale kwetsbaarheden en ongelijkheden accumuleert. In het geval van sekswerk(st)ers kan hun activiteit niet worden verboden zonder hen een vervangend inkomen te bieden - dat dus ook toegankelijk moet worden voor degenen die niet voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot sociale bijstand. De strijd tegen de verspreiding van Covid-19 mag niet als voorwendsel worden gebruikt om sekswerk te verbieden.

Dit brutale verbod zal de sekswerkers dwingen om opnieuw beroep te doen op overlevingsstrategieën (voedselpakketten, uitstel van betaling van huurgelden, accumulatie van schulden) en zal sommigen ertoe aanzetten om de activiteit clandestien voort te zetten in zeer kwetsbare omstandigheden. 

Dit opent de deur naar risicovolle seksuele praktijken zonder preventiemateriaal, geweld en uitbuiting, en vermindert de mogelijkheid om  voorzorgen te nemen die worden aanbevolen in het gezondheidsprotocol. Het verbod op prostitutie in de stad Brussel dreigt de verspreiding van Covid-19 niet te beperken, maar juist te accentueren.

In het algemeen, zou de uitoefening van sekswerk uit het strafrecht moeten worden verwijderd en sociale bescherming en toegang tot basisrechten gegarandeerd moeten worden.

Mede-ondertekenaars :

PROF. DR. KAREL ARNAUT, IMMRC, KU LEUVEN POUR LE CONSEIL BRUXELLOIS DE COORDINATION SOCIOPOLITIQUE ALAIN WILLAERT, COORDINATEUR DR VALÉRIE DELPIERRE COLOMBE DETHIER, AVOCATE ET CITOYENNE RÉSIDENTE À ALHAMBRA L’ASBL DUNE L'ASBL DIOGÈNES L’ASBL EX-AEQUO POUR LA FÉDÉRATION DES CENTRES PLURALISTES DE PLANNING FAMILIAL, EMILIE SAEY LA FÉDÉRATION DES SERVICES SOCIAUX (FDSS) POUR LA FÉDÉRATION LAÏQUE DE CENTRES DE PLANNING FAMILIAL (FLCPF), KARIM MAJOROS, DIRECTEUR POUR LA FEDITO, STÉPHANE LECLERCQ POUR LE FORUM - BRUXELLES CONTRE LES INÉGALITÉS, NICOLAS DE KUYSSCHE POUR ICAR WALLONIE - DELPHINE GRATIEN, COORDINATRICE POUR INFIRMIERS DE RUE, DR. PIERRE RYCKMANS PROF. PASCALE JAMOULLE ANTHROPOLOGUE UMONS/UCL POUR LE LAMA ASBL, ERIC HUSSON LA LIAISON ANTIPROHIBITIONNISTE LA LIGUE DES DROITS HUMAINS MODUS VIVENDI L'OBSERVATOIRE DU SIDA ET DES SEXUALITÉS LA PLATEFORME PRÉVENTION SIDA LE R.A.T. LA COORDINATION GÉNÉRALE DU RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS POUR LE SERVICE SOCIAL JUIF, CASG, VINCENT DEMEULDER POUR L’ASBL LA TRACE, FLORENCE CORDI POUR VIOLETT, MARTINE CLAEYSSENS ET WENDY GABRIËLS