Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Collectief Straatdoden

Het Collectief Straatdoden heeft als voornaamste doel te zorgen voor een waardig afscheid voor iedereen door te waken over het goede verloop van de begrafenissen van straatbewoners op het territorium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. DIOGENES staat in voor de coordinatie van het Collectief. 

Het Collectief Straatdoden werd opgericht in 2004 en sinds 2005 werd de coordinatie toevertrouwd aan DIOGENES.

Het Collectief wil een aanspreekpunt zijn op het moment van het overlijden, zowel voor de straatbewoners als voor familie en vrienden als voor professionele krachten binnen de sector en de gemeentelijke diensten.

Op 31/12/2016 had het Collectief kennis genomen van en heeft het netwerk geïnformeerd van 495 overlijdens. De helft van de overleden personen leefde op straat. De anderen verbleven in onthaaltehuizen, kraakpanden, bij vrienden, in een woning, een rusthuis .. Eén overlijden op vier gebeurd op een openbare plaats. Eén op drie in een ziekenhuis. 

Het Collectief functioneert dankzij de zeer sterke inzet (zowel in tijd als energie) van heel veel mensen : straatbewoners, professionelen uit de psycho-medische en sociale sector, burgers, ambtenaren van de burgerlijke stand, verzorgend personeel in ziekenhuizen, vertegenwoordigers van de verschillende geloofsovertuigingen, ...

De coordinatie van het Collectief staat in voor : kennis nemen van de overlijdens van mensen die op straat leven of leefden, de informatie controleren, het netwerk informeren (meer dan 150 contacten) bij een overlijden met inachtname van het beroepsgeheim, helpen bij de identificatie van overleden personen, de familie zoeken, vrienden zoeken, de betrokkenen betrekken bij en steunen bij het organiseren van het afscheid met respect voor hun geloofsovertuiging, waken over het goede verloop van de begrafenis en de grafzerken, praktische ondersteuning. 

Het Collectief heeft o.a. ook als doel de overledenen niet te vergeten en te getuigen van de moeilijkheden van het leven op straat. Zij organiseert een jaarlijkse ceremonie ter herinnering van de overledenen en bezoekt jaarlijks de grafzerken.

Voor meer informatie over het werk van het Collectief kan u een kijkje nemen op www.straatdoden.brussels