Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
Ingang van een flat van Cohabs

Covid-19 en tijdelijke woonst

Wanneer een tijdelijke woonst de weg effent voor langdurige huisvesting

15 mei 2020. Deze datum, op het eerste zicht zonder belang, is het startpunt van een definitieve uitweg uit het Brusselse straatleven voor twee Roma-families in Brussel. Voor deze 15 personen, begeleid door DIOGENES, begon alles met een aanbod van tijdelijke woonst door Cohabs…

In april woedde de corona-epidemie op volle kracht. Een groot aantal sectoren waren genoodzaakt om zich te herbronnen, waaronder de immobiliënsector. Binnen deze context richtte Cohabs, dat een aanbod heeft van confortable co-housing projecten, zich tot ‘t Eilandje. Cohabs wou één van zijn splinternieuwe woningen ter beschikking stellen van straatbewoners tussen 15 mei en 15 augustus 2020, om deze woning niet leeg te laten staan. Een buitenkans waarvoor ‘t Eilandje niet aarzelde om ze te delen met haar partners. DIOGENES kon dit niet laten liggen.  

Zodoende begint er een rijke samenwerking tussen DIOGENES, het SVK Théodore Verhaegen, ‘t Eilandje en Cohabs. Het SVK neemt de rol van verhuurder op zich, terwijl DIOGENES instaat, in het kader van zijn projet Ondersteuning bij Woonst, voor de begeleiding van de bewoners: aan de hand van een domiciliëring kunnen  de bewoners toegang tot rechten krijgen. Met hulp van het Fonds Huurwaarborg van de Cel Woningzoeker en -Creator (’t Eilandje) kunnen de nieuwe bewoners, aan wie bovendien geen huur wordt gevraagd, gratis in de woning verblijven.

Twee Slowaakse families van negen en zes personen, die reeds gevolgd werden door DIOGENES in het kader van Interculturele Bemiddeling voor Roma’s, kunnen zo tijdens een periode van 3 maanden gehuisvest worden. Drie maanden in een perfect uitgerust en gerenoveerd pand. Drie maanden ver weg van het straatleven. Voor de betrokken families zijn de heilzame effecten van deze periode sterk voelbaar: ademruimte en rust, versterking van het algemeen welzijn, zich terug kunnen trekken in een veilige plaats tijdens de lockdown, bescherming van hun gezondheid in een context van Covid-19, uitweg uit de crisisopvang en de impact op hun intimiteit en levensomstandigheden… Deze tijdelijke huisvesting liet ons ook toe om de begeleiding van de families verder uit te werken en te versterken. Het SVK Théodore Verhaegen volgt de families wekelijks op het vlak van huisvesting, en Daniela van DIOGENES zet haar intercultureel bemiddelingswerk verder, met bijzondere aandacht voor stigmatisering en andere problematieken waar het Roma-publiek vaak met te kampen heeft. Ze ondersteunt de families in tal van administratieve stappen en werkt naar toegang tot basisrechten: domiciliëring, inkomen, toegang tot de arbeidsmarkt, toegang tot onderwijs voor de kinderen, enz.

De kers op de taart: dankzij de inzet van het SVK van Sint-Gillis, effende deze tijdelijke woonst de weg voor... een langdurige huisvesting! Elk van beide families kreeg toegang tot een woning die beheerd wordt door het SVK. Sindsdien verblijven ze allebei in een nieuwe thuis. Ze worden nog steeds begeleid door DIOGENES en het SVK. Zonder de tussenstop in deze tijdelijke woonst was deze goede afloop er waarschijnlijk niet gekomen.

Dit project op initiatief van Cohabs toont ons het nut en het belang van gratische en fatsoenlijke tijdelijke huisvesting, in combinatie met kwalitatieve begeleiding, voor straatbewoners. Het getuigt evenzeer van de meerwaarde van samenwerking en netwerkvorming, niet alleen tussen verschillende partners uit de thuislozensector, maar ook tussen deze sector en partners uit de huisvestingssector. DIOGENES gelooft sterk in de voordelen van deze aanpak voor de gehuisveste personen en is vragende partij om dit soort projecten verder uit te bouwen. We zijn er immers van overtuigd dat deze vorm van samenwerking, namelijk tussen partners die een doorlopende begeleiding aanbieden en actoren uit de Brusselse Huisvestingssector, nieuwe en noodzakelijke toegangspoorten kunnen openen tot een langdurige uitweg uit het straatleven. En u, wat is uw mening?