Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
Persoon slaapt volledig in een blauwe slaapzak in een Brussels metrostation, op een Garfield-mat

Wie zijn de straatbewoners in 2022 ?

[Infografiek] De 1.290 dakloze mensen die DIOGENES in 2022 heeft begeleid

In 2022 hebben we bij DIOGENES 1.290 mensen begeleid. Een triest record aangezien dit aantal alleen maar groeit (+31% in 5 jaar). De behoeften nemen toe, en juist daarom is onze inzet voor de straatbewoners belangrijker dan ooit. Maar wie zijn deze straatbewoners? Dankzij een uitgebreid dataregistratiesysteem verzamelen we allerlei - geanonimiseerde - informatie over de mensen die we begeleiden. Zo kunnen we je vandaag iets meer vertellen over het profiel van de straatbewoners die we in 2022 hebben begeleid!

Hoe oud zijn ze? Waar komen ze vandaan? Hoeveel dakloze vrouwen komen we tegen? Waar slapen ze? Hoe lang leven ze al op straat? Dankzij de gegevens die we hebben over 1.113 van de 1.290 dakloze slapers die we in 2022 hebben begeleid, kunnen we enkele antwoorden geven op deze vragen. Antwoorden die we hier met u delen in de vorm van een infografiek! 

Laten we niet vergeten dat elke persoon verschillend is en dat er geen typisch "dakloze" profiel bestaat.

Demografie

De meeste dakloze mensen waren tussen de 40 en de 60, maar we ontmoeten mensen die van 0 tot 83 jaar oud zijn. De jongsten hiervan zijn de kinderen van de gezinnen die we volgen. Zoals elders in de sector stellen we een lichte verjonging van het daklozenpubliek vast. Jongeren op straat zijn bijzonder kwetsbaar. Vrouwen en mensen met een non-binair geslacht ook! In 2022 waren 29,6% van de straatbewoners van onze doelgroep vrouwen. Dit aandeel stijgt constant: het is in 25 jaar tijd bijna verdrievoudigd (11% in 1995)! We zien ook niet-binaire mensen verschijnen in ons publiek (0,1% in 2022). Dit zijn mensen die zich niet identificeren als man of vrouw, of die zich identificeren in beide genres.

Wij begeleiden al deze mensen zonder onderscheid naar geslacht of sekse. Wij volgen mannen en vrouwen op, op basis van volledige gendergelijkheid, op basis van hun behoefte. Wij merken dat deze behoefte belangrijker is voor kwetsbare personen zoals jongeren, vrouwen en niet-binaire personen.

In 2022 hebben we 49 verschillende nationaliteiten ontmoet, wat de diversiteit van ons publiek aantoont. Belgen waren het meest vertegenwoordigd (34%), gevolgd door Roemenen (22%) en Polen (12%). In totaal waren bijna 50% van de begeleide personen intra-Europese migranten! Voor deze mensen is de toegang tot rechten vaak beperkt vanwege hun verblijfsstatus. We geven hier volgende week meer uitleg over.

Begeleiding

We kennen 34% van de in 2022 begeleidde personen sinds minder dan 1 jaar, wat het actieve werk van de straatbewoners aantoont. Zij zijn voortdurend op pad om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe doelgroepen te begeleiden.

Onze begeleiding wordt samen met de persoon opgebouwd en is afhankelijk van zijn of haar wensen en behoeften. Voor sommigen is het van korte duur terwijl het voor anderen meerdere jaren duurt. We kennen bijvoorbeeld 11,7% van ons publiek sinds ruim 10 jaar.  Hieruit blijkt de noodzaak om onze aanwezigheid gedurende vele jaren te handhaven, als een rode draad in het leven van sommige mensen.

Problematieken

28% van de straatbewoners leefde op straat of in de noodopvang op 31/12/2022. 12% waren in opvangcentra en 34% had een woning. Wij blijven mensen begeleiden, ook nadat zij een woning hebben gevonden, om hen te ondersteunen bij hun administratieve procedures, om een solide netwerk rond hen op te bouwen, om hen te helpen investeren in hun nieuwe woonplek en om hen bij te staan bij de uitvoering van hun levensprojecten. De overgang van het leven op straat naar huisvesting is een belangrijke stap in het ondersteuningsproces, dat tot doel heeft een terugkeer naar de straat te voorkomen.

10% van de straatbewoners hadden geen ziektekostendekking op 31/12/2022. Voor mensen die op straat leven, komt gezondheid vaak op de tweede plaats. De prioriteiten liggen meer bij de primaire behoeften: waar slapen ze deze nacht, wat eten ze vandaag, hoe wassen ze zich... Daarom verergeren gezondheidsproblemen voor deze mensen vaak.

41% van de straatbewoners had geen inkomsten in 2022. 71,3% onder hen is op zoek gegaan naar een onofficieel inkomen, via bedelen, zwartwerk, vuilnisophaaldienst, drugshandel, sekswerk enz. Een inkomen is in de meeste gevallen noodzakelijk voor toegang tot huisvesting.

71% van de mensen die in 2022 werden ondersteund combineerde het leven op straat met minstens 1 ander probleem onder verslavingen (alcohol en/of drugs) en geestelijke gezondheidsproblemen. 30% had last van al deze problemen! De verzuiling van de hulpverleningssector maakt het moeilijk voor daklozen met meerdere problemen om toegang te krijgen tot de juiste organisaties. Dit wordt nog versterkt door de toegangsdrempels en vereisten van veel diensten.