Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
Het project "Recht op zijn Plek" van DIOGENES geselecteerd voor De Warmste Week

DIOGENES geselecteerd door De Warmste Week

Voor onze initiatief “Recht op Zijn Plek”

DIOGENES is een van de 200 projecten dat geselecteerd werd door De Warmste Week. Een deel van het ingezamelde geld zal de ontwikkeling van ons project “Recht op Zijn Plek” dienen. Met als doel een stap verder te zetten naar onze wezenlijke doelstelling dat iedere straatbewoner de plek mag innemen die bij hem of haar past in een inclusieve, rechtvaardige en solidaire samenleving.

Dit jaar is DIOGENES een van de 200 organisaties die meedoet aan De Warmste Week. Ons project “Recht op Zijn Plek” werd geselecteerd, als een mogelijke positieve hefboom voor sociale inclusie van straatbewoners. 

“Recht op Zijn Plek”

De aanwezigheid van dakloze personen en sommige van hun gedragingen wordt dikwijls gerelateerd met sociale overlast, normvervaging en onveiligheid. Dit terwijl de redenen voor het investeren in de straat echter niet ontbreken voor de straatbewoners. Het zijn plekken die ook veel opportuniteiten bieden om te kunnen overleven. Meer nog, door het intense leven op straat worden dikwijls talenten en kwaliteiten van de straatbewoner sterk verder ontwikkeld. Kwaliteiten die niet altijd worden erkent als het gangbare volgens de maatschappij.  

Straatbewoners dragen meerdere kwetsbaarheden met zich mee die kunnen leiden tot een acceptatie dat het niet anders kan dan er niet meer bij te horen. Daarentegen kunnen we de persoon wel motiveren door te geloven in zijn krachten. De sociale context kan als positieve motor een belangrijke plaats innemen in het traject van deze persoon die leeft in sociale exclusie.

Het project “Recht op Zijn Plek” wil antwoorden bieden en specifieke doelgroepen informeren. Zijn  doelstelling is drievoudig: 

  • de ontwikkeling van een vorming voor personen die in contact komen met straatbewoners, maar hier niet voor zijn opgeleid (politieagenten, kuispersoneel, enz.). Deze zou klaar zijn voor de lente 2022. Indien je meer informatie wenst hierover neem je contact op met DIOGENES via info@diogenes.brussels; 
  • het ondersteunen van straatbewoners via hun sociale context door zorgplatformen op te zetten m.b.v. focus- en discussiegroepen; 
  • het verspreiden van een nieuwe bewustmakingscampagne voor het grote publiek. 

Het thema 2021: “Kunnen zijn wie je bent”

Kunnen zijn wie je bent, is geen evidentie op de Brusselse stoep: straatbewoners overleven in grote kwetsbaarheid en tegenover een berg vooroordelen. Bij DIOGENES, willen we de strijd aangaan tegen stereotypen, oordelen, discriminaties en neigingen tot criminalisering, door fijne en genuanceerde informatie te verspreiden (een goed voorbeeld is onze bewustmakingscampagne “Ik besta.”). Wij geloven dat ieder van ons verantwoordelijk is voor zijn manier van kijken en dat het goed is dat die niet veroordeelt. Onze wezenlijke doelstelling is dat iedere straatbewoner de plek mag innemen die bij hem of haar past in een inclusieve, rechtvaardige en solidaire samenleving. Dit past dus perfect in het thema “Kunnen zijn wie je bent”

Deelnemen aan de Warmste Week

Van 18 tot 24 december worden een aantal acties georganiseerd voor De Warmste Week. Het ingezamelde geld wordt na de actie verdeeld tussen de 200 geselecteerde organisaties. Zie hier hoe jij kan bijdragen.