Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
Man zittend op de trap van de Kunstberg, geschilderd in dezelfde kleur als de trap

Lancering van de campagne "Ik besta."

Ik adem, ik denk, ik heb lief, ik twijfel, ik besta!

De lancering van de campagne ‘Ik besta.’ die de sociale inclusie van daklozen beoogt, vindt plaats op 18 december. De kernboodschap: ‘Meer dan daklozen, zijn dakloze mensen eerst en vooral mensen.

Elk jaar sensibiliseert DIOGENES het Brusselse publiek in verband met daklozen, in het kader van het project METRO-Verbindingen en met de steun van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eenmaal is geenmaal, dit jaar verspreiden we een betekenisvolle campagne voor het Brusselse publiek en ten voordele van de straatbewoners. De video en affiches die de campagne vormen, worden verspreid tot het einde van de maand januari.

‘Ik besta.’, met welke doelstellingen?

Achter deze eenvoudige woorden ‘Ik besta’ schuilen tal van doelstellingen. De campagne beoogt namelijk:

  • Straatbewoners te ‘doen bestaan’ door de erkenning van hun gehele burgerschap te bevorderen, met naleving van hun persoonlijke vrijheden en hun basisrechten. Dit begint bij het recht om een leven te lijden in overeenstemming met de menselijke waardigheid, het recht op huisvesting en het recht om te beschikken over de openbare ruimte.

  • De maatschappij te ondersteunen in haar begrip van het straatleven om de heropbouw van sociale banden en de aanpassingen van openbare beleidslijnen te bevorderen.

  • De strijd aan te gaan tegen stereotypen, oordelen, discriminaties en neigingen tot criminalisering, door de verspreiding van fijne en genuanceerde informatie.

  • De effectiviteit van de rechten van straatbewoners te bevorderen door de voorkeur te geven aan de 3 basisbeginselen, zijnde universaliteit, automatisering en individualisering van rechten.

  • Anders aan preventie te doen, door in te zetten op kwalitatieve informatie en op de visie van burgers. Een goed begrip van de problematiek van dakloosheid en situaties waarin de straatbewoners zich bevinden, maakt het mogelijk de onveiligheid te bestrijden en kan hen zo helpen te reageren.

Straatbewoners willen gehoord en gezien worden. Ze willen erkend worden voor wie ze zijn, als persoon en als burger. Want dakloze personen zijn in de eerst plaats personen en dan pas daklozen...

Jij hebt een belangrijke rol!

Door jouw kijk te verfijnen en je te interesseren voor daklozen, word je een essentiële speler in de strijd tegen sociale uitsluiting. Op die manier wijzig je jouw eigen actievermogens en die van jouw omgeving. Je krijgt meer vertrouwen en zelfverzekerdheid om de realiteit onder ogen te zien; tezelfdertijd verhoog je het zelfbeeld van deze mensen en onrechtstreeks, hun capaciteit om zich in te zetten, een betere toekomst tegemoet.

Er is meer dan één manier om te reageren of zich te gedragen om de straatbewoners te ondersteunen. Maar ieder van ons is verantwoordelijk voor zijn manier van kijken en het is goed dat die niet veroordeelt. Voor de rest is iedereen vrij te kiezen in welke mate hij betrokken wil zijn: luisterbereidheid en steun, materiële hulp, giften aan een vereniging, vrijwilligerswerk bij een hulpdienst, beheer van een woning door een SVK enz.

Hoewel de oplossing niet alleen schuilt in interpersoonlijke acties, is een ontmoeting met de andere een doeltreffend middel voor sociale insluiting. Achting, respect en verdraagzaamheid zijn de voorwaarden sine qua non voor de ontwikkeling van een meer eerlijke en solidaire maatschappij. Zet jij je in samen met ons?

> Naar onze campagnepagina