Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Ons steunen

Hoe kan u DIOGENES steunen ?

VRIJWILLIGERSWERK

Gelet op de complexiteit van ons werk heeft DIOGENES er voor gekozen alleen met professionnele krachten op straat te werken.

In functie van uw talenten en interesses kan u ons echter vrijwillig helpen bij een reeks taken die even belangrijk zijn : secretariaat, communicatie, fondsenwerving, ...

Indien u hiervoor interesse heeft, aarzel niet om met ons contact op te nemen op het nummer 02 502 19 35.


GIFTEN

U kan een gift storten op het rekeningnummer BNP PARIBAS FORTIS van de vzw
DIOGENES : BE18 0012 9487 8965 - BIC : GE BA BE BB

Het bilan en de rekeningen kunnen u op eenvoudig verzoek worden toegestuurd.
Wij garanderen het respect voor de persoonlijke gegevens van onze donatoren.


PETERSCHAP

Door er vandaag nog voor te kiezen een bestendige opdracht in te stellen ten voordele van de vzw DIOGENES kiest u er voor verder te gaan dan eenvoudige humanitaire hulpverlening en te investeren in de duurzame reïntegratie van thuislozen.

Uw regelmatige steun, hoe klein ook, maakt van u een actor binnen de strijd tegen sociale uitsluiting. Hij draagt bij tot het creëren van verbondenheid 

Voor meer informatie betreffende giften kan u contact opnemen met onze directeur op het nummer 0476 58 35 07

Het bilan en de rekeningen kunnen u op eenvoudig verzoek worden toegestuurd.
Wij garanderen het respect voor de persoonlijke gegevens van onze donatoren.


HUISVESTING

De woningmarkt (privé en sociaal) in Brussel biedt maar weinig mogelijkheden om op duurzame wijze van de straat te geraken wanneer men een laag inkomen heeft. In onze dagelijkse strijd om de sociale integratie te verbeteren is dit een muur waar we vaak tegenaan botsen.

  • Hebt u een woning die u onmiddellijk kan verhuren aan een thuisloze ?
  • Wenst u uw woning ter beschikking te stellen van een sociaal verhuurkantoor opdat die ten goede zou komen aan mensen in extreme armoede ?
  • U wenst te investeren in een immobiliënproject ten voordele van thuislozen ?

Wij hebben interesse ! Aarzel niet om contact op te nemen met onze directeur, Laurent Demoulin, op het nummer 0476 58 35 07. Zo kan u een afspraak maken om uw project te analyseren en te werken aan de realisatie ervan, wakend over de financiele veiligheid van uw investering.


LEGATEN

Iederen van ons geeft zin aan zijn leven. Door het opmaken van een testament hebben we een unieke kans om keuzes te maken die onze naasten en de bredere omgeving beinvloeden. Het kan een gelegenheid zijn om enkele graantjes te planten op weg naar waarden die voor ons belangrijk zijn. Een ultiem cadeau aan hen die dit het meeste nodig hebben en die na ons komen.

Als u via legaat aan DIOGENES wil schenken, aarzel niet om contact op te nemen met onze directeur, Dhr. Laurent Demoulin, op het nummer 0476 58 35 07, om samen na te gaan hoe uw legaat het beste kan ingezet worden om uw strijd verder te zetten. 

Het bilan en de rekeningen kunnen u op eenvoudig verzoek worden toegestuurd.
Wij garanderen het respect voor de persoonlijke gegevens van onze donatoren.