Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
(c) Gaëtan Chekaiban

Het Roma-publiek

Sinds 2003 helpt onze Roma-bemiddelaarster ons met het overstijgen van de taal- en cultuurbarrière, zodat we vooruit kunnen gaan wat betreft de sociale inclusie van het Roma-publiek in België.

Daniela Novac, Rom van Roemeense origine, werkt met de mensen uit haar eigen gemeenschap.

Haar werkterrein zijn de straten van Brussel en de plaatsen waar daklozen van Roma-origine zich ophouden: thuis, in een kraakpand, in het ziekenhuis, op een dienst, enz.

De eerste stap is deze mensen lokaliseren, hen opmerken op de plaatsen waar ze gewoonlijk komen, en naar hen toe stappen. Bedoeling is contact te leggen, kennis te maken en zich voor te stellen. Zodra ze begrijpen dat we hen willen helpen, geven deze mensen meestal uiting aan hun dringende noden:

  1. Hen helpen met het verkrijgen van een medische kaart bij het OCMW - deze kaart geeft recht op medische zorg die de staat ten laste neemt, een recht waarvan iedereen gebruik kan maken en waarvoor men geen verblijfsvergunning hoeft te hebben. De aanvraagprocedure voor zo’n kaart is ingewikkeld voor iemand die geen van onze landstalen spreekt en niet weet hoe diensten zoals het OCMW werken.
  2. Hen informeren en helpen met het indienen van een regularisatie-aanvraag op basis van artikel 9ter (d.w.z. om medische redenen). Deze procedure is voorbehouden aan personen die zwaar ziek zijn – alleen zij maken kans op slagen. Naast een vast adres moet degene die aanspraak wil maken op regularisatie om medische redenen, een behandelende geneesheer in België hebben (wat vaak niet het geval is). Deze arts moet een modelformulier invullen, terwijl een pro-Deo-advocaat de aanvraag indient bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De wachttijd om een antwoord te krijgen, schommelt en is vaak heel lang, gaande van verschillende maanden tot meer dan een jaar. Intussen heeft de betrokkene geen recht op een inkomen.
  3. Doorverwijzing naar een arts, vaak voor dringende medische consultaties voor kinderen, bejaarden, zwangere vrouwen.
  4. Hen informeren en helpen met hun integratie in het algemeen, op alle vlakken: welke rechten hebben Europese nationaliteiten? Hoe werkt het Belgische sociale systeem? Hoe aan werk geraken of een opleiding volgen? Waar Frans leren? Hoe de kinderen inschrijven op school? Enz.

In het kader van haar werk treedt Daniela ook op als bemiddelaar op school, maakt ze vertalingen, geeft ze informatie over de Belgische cultuur, …

Naast dit terreinwerk waarbij ze rechtstreeks in contact staat met de doelgroep, verschaft Daniela ons team een beter inzicht in het leven van de Roma en de problemen waarmee ze geconfronteerd worden, zowel in hun land van herkomst als in België. Zo kunnen wij een meer genuanceerd en onderbouwd antwoord geven op vragen van derden. Zij neemt ook deel aan debatten en conferenties over de situatie van de Roma, op zowel lokale, nationale als Europese schaal. Ten slotte werkt zij mee aan multiculturele opleidingen in het CBAI - Centre Bruxellois d’Action Interculturelle.