Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
Straatbewoners en Politie

Straatbewoners en Politie (0)

Episode 0 : Een bijzondere context

Tijdens de lockdown bleef DIOGENES heel actief op het terrein. We deden aan noodhulp, maar al snel namen we de draad van onze core business opnieuw op: relationeel werken en werken aan mensenrechten. Terwijl niets nog mogelijk leek, slaagden we erin om zo maar eventjes meer dan 30 mensen structureel te huisvesten. We gaven mensen de mogelijkheid zich af te zonderen, organiseerden medische hulp, zorgden voor identiteitskaarten, pakten de problemen rond verblijfsdocumenten aan, deblokkeerden uitkeringen en zorgden voor een menswaardige begrafenis voor enkele overledenen.

Bij het uitvoeren van onze job werden we echter geconfronteerd met fout politioneel optreden. Straffer nog, het leek als de politie ons viseerde!  Dit staat in schril contrast met het constructieve werk dat de politie levert en dat we eveneens op het terrein zien. Het is mooi om te constateren hoe de wijkagenten, secties zeden, lokale recherche, mensenhandel en jeugd zich openstellen voor een publiek dat het moeilijk heeft een verhaal coherent te vertellen. De dienstverlening van de daklozenpolitie, het Herscham-Team, is van onschatbare waarde om mensen weer tot hun recht te laten komen. De inzet van deze politiemensen wordt jammer genoeg overschaduwd door het brute en ongenuanceerde optreden van sommige agenten met de blauwe vouwhoedjes.

Deze reeks van drie opeenvolgende artikelen is een getuigenis van wat er tijdens de coronacrisis in de straten gebeurde. Het doel is de manier waarop sommige politieagenten met daklozen omgaan, aan de kaak te stellen. Ondertussen heeft een collega deelgenomen aan de wekelijkse vergaderingen van de lokale politie omtrent de Covid-maatregelen, om deze terrein-situaties te bespreken. Als straathoekwerkers zijn we in de publieke ruimte aanwezig met een mandaat. We horen er te zijn om onze job uit te oefenen. Daarom kaartte hij er de situaties aan waarmee we geconfronteerd werden. We weten dat dit zo niet hoeft te zijn.

Tegelijkertijd, werken we samen met andere afdelingen van de politie. Collegiaal, maar telkens met het respect voor ieders deontologische code zoals het beroepsgeheim en het geheim van het onderzoek. Zij spelen heel vaak een rol bij het verbeteren van iemands administratieve situatie; wij staan vaak slachtoffers bij wanneer ze moeilijk hun verhaal kunnen vertellen. In enkele Brusselse gemeenten zit de sociale sector samen met de nabijheidspolitie om een alternatief te bieden tegen de repressieve aanpak van overlast. De collega’s van Brucity die zorgen voor de veiligheid in de voetgangerszone hebben een goed contact met de straatbewoners en kunnen zonder gebruik van repressie of dreigen met geweld, de mensen tot rust laten komen zodat iedereen zijn stuk van de openbare ruimte naar behoren kan innemen. Voldoende alternatieven voor de huidige aanpak. Waarom worden ze niet overal op touw gezet?

→ Episode 1 : d'autres valeurs...

→ Naar het volledig artikel in DeWereldMorgen