Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
Logo's van de PRODEC partners en omslag van het rapport

PRODEC-studie

Publicatie van het eerste rapport

In het kader van het door Feantsa gecoördineerde PRODEC-project (Laten we de Rechten van Mobiele EU-burgers die Dakloos zijn in Brussel Beschermen), hebben Bruss'help en DIOGENES een studie uitgevoerd naar de factoren die bijdragen tot de kwetsbaarheid en de dakloosheid van de EU-burgers in Brussel.

De studie is gebaseerd op gegevens die in 2018 door DIOGENES zijn verzameld dankzij zijn performante statistische registratiesysteem.
In 2018 hadden onze straathoekwerkers contact met 990 verschillende mensen. Onder hen zijn er 531 personen waarvan de nationaliteit bekend is: 228 zijn burgers van de Europese Unie (225 zijn Belgen en 78 zijn onderdanen van derde landen).

In Brussel ondervinden intra-Europese migranten veel moeilijkheden om toegang te krijgen tot hun rechten en tot adequate bijstand.
Het PRODEC-rapport schetst een vrij betrouwbaar beeld van de belangrijkste wegen die worden bewandeld door EU-onderdanen die het moeilijk vinden om in Brussel te overleven. Een van de belangrijkste kenmerken van deze doelgroep is de kans om in een vicieuze cirkel terecht te komen waarbij de afwezigheid van werk, de afwezigheid van inkomsten met zich meebrengt, wat vervolgens leidt tot het gebrek aan huisvesting en een officieel adres, de onmogelijkheid om een verblijfsvergunning te krijgen en dus de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot diensten en sociale voorzieningen. Voor sommige mensen duurt deze situatie vele jaren en leidt ze tot extreme sociale uitsluiting.

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is het essentieel dat deze mensen toegang krijgen tot een verblijfsvergunning. Dit biedt vervolgens toegang tot essentiële diensten en sociale voordelen.
Een vangnet, zoals bijvoorbeeld een minimuminkomen, is in veel gevallen een garantie voor sociale integratie. Omgekeerd valt het ontbreken van een legale immigratiestatus meestal samen met ernstige gezondheidsproblemen, waaronder geestelijke gezondheidsproblemen en drugsverslaving.

Gezien het belang van de regularisatie van hun immigratiestatus, is het van essentieel belang de toegang tot huisvesting voor de betrokkenen te bevorderen.  Een officieel adres is de basis voor al het andere. Het ontbreken van een ziektekostenverzekering is ook zeer problematisch. De toegang tot de DMH (Dringende Medische Hulp) vormt alleen een bedreiging voor de gezondheid van de betrokkenen, aangezien zij vaak moeten wachten tot hun gezondheidstoestand voldoende is verslechterd om toegang te krijgen tot de behandeling.

Als u meer wilt weten over dit publiek en de mogelijkheden van hulp en ondersteuning, download dan het onderzoeksrapport.  Het is beschikbaar in het frans, in het nederlands en in het engels.

 

Een samenwerking tussen FEANTSA, DIOGENES en Bruss'help.

 

Download nu het rapport