Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
Deel van een affiche van de campagne : "verbinding maken is ook strijden tegen uitsluiting!"

Sensibilisatie 2019

Daklozen: verbinding maken is ook strijden tegen uitsluiting!

Zonder terug te vallen op stereotypen, nodigen wij u uit om de verhalen, de talenten en de behoeften van Calo, Laura, Malik en Piotr, allen dakloos, te ontdekken. Deze videos werden samengesteld in het kader van onze sensibilisatie campagne van 2019.

In het kader van het project Métro-verbindingen, heeft onze bewustmakingscampagne tot doel de beeldvorming van daklozen in de publieke opinie te beïnvloeden.

De straatbewoners willen gezien en gehoord worden, in de volledige complexiteit van hun situatie.

De doelstellingen van de campagne zijn meervoudig. Het gaat over:

  • "Een plaats geven" aan de straatbewoners door hun volwaardig burgerschap te bevorderen, met inachtneming van hun individuele vrijheden en fundamentele rechten. Hetgeen begint met het recht op een menswaardig leven, het recht op huisvesting en het recht om te beschikken over de openbare ruimte.
  • Bestrijden van stereotypen, oordelen, discriminatie en de neiging tot het criminaliseren van dakloosheid door gedetailleerde en genuanceerde informatie te verspreiden.
  • Benadrukken van de diversiteit van ondervonden situaties, de talenten van de dakloze mensen, hun vragen en behoeften.
  • Preventie "anders" aanpakken door te focussen op kwalitatieve en genuanceerde informatie.

Ook jij hebt een belangrijke rol te spelen!

Door je eigen perspectief op daklozen te verfijnen en je te interesseren voor het thema, word je een essentiële speler in de strijd tegen sociale uitsluiting. Hiermee zal je jou eigen houding en die van je omgeving naar daklozen positief kunnen beïnvloeden.

Redenen waarom mensen op straat terecht komen, zijn divers en gevarieerd. Achter iedere persoon schuilt en verhaal met verschillende ervaringen. Mensen op straat nemen een grote kwetsbaarheid met zich mee, die dikwijls samengaat met verbroken sociale banden met familie, vrienden, de maatschappij.

Samen kunnen we een brug slaan tussen de straatwereld en de rest van de samenleving. De ontmoeting met de andere is een doeltreffende manier om sociale uitsluiting te bestrijden, voor de ontwikkeling van een rechtvaardiger en solidairere samenleving.

Het is niet de bedoeling om een manier van handelen op te leggen, maar om ieders vrijheid te respecteren om de mate van betrokkenheid te kiezen die het beste bij hem of haar past. Van een eenvoudige, niet-oordelende blik tot vrijwilligerswerk binnen een vereniging van de daklozensector.

De integratie van daklozen gaat echter verder dan het interpersoonlijke niveau en stelt ​​verschillende keuzes in onze samenleving in vraag. Welke politieke richting nemen we om degenen te helpen die het het meest nodig hebben? In dit opzicht kunnen nieuwe beleidsmakers niet voldoende worden aanbevolen om ervoor te zorgen dat een goede diversiteit aan ondersteunende en zorgdiensten wordt gehandhaafd. Er is ook behoefte aan adequate financiering van programma's die, net als straatwerk, voorzien in een uitgebreide en gepersonaliseerde traject begeleiding voor mensen, met het oog op de bevordering van hun sociale integratie, toegang tot hun rechten en huisvesting.

We nodigen jullie uit om nader kennis te maken met het verhaal van Calo, Laura, Malik en Piotr: klik hier voor onze campagne pagina!