Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
Twee mensen met rugzak die in het centrum van Brussel wandelen

In gesprek met onze vertegenwoordigers

DIOGENES biedt stof tot nadenken voor de verkiezingsprogramma’s van 2024

Met het oog op de regionale verkiezingen van 2024 en de samenstelling van de programma's van de verschillende Franstalige en Nederlandstalige politieke partijen in Brussel, had DIOGENES enkele ontmoetingen met parlementsleden en beleidsmakers om dakloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te kaarten. Neem hier een kijkje in hoe ze zich ontvouwden.

De steun aan straatbewoners vindt bij DIOGENES ook zijn weerslag in de publicatie van een pleidooi: daarmee geven we een stem aan de mensen die we ondersteunen, brengen we hun dagelijkse problemen onder de aandacht en trachten we voor verandering te zorgen. In 2023 hebben we besloten om onze belangenbehartiging te ordenen volgens zeven prioriteiten. We noemen ze ‘De zeven wonderen voor een inclusieve, rechtvaardige en solidaire wereld’. Elk wonder vat een aanbeveling en acties samen die tot doel hebben sociale uitsluiting te bestrijden, aan een meer inclusieve, rechtvaardige en solidaire samenleving te werken en, ten slotte, het zorg- en ondersteuningswerk te verbeteren. Dit zijn ze:

  1. Woningen creëren voor straatbewoners en de mechanismen voor toegang tot en behoud van huisvesting versterken
  2. De toegang tot sociale rechten van mensen zonder langdurig verblijfsstatuut bevorderen 
  3. De toegang tot gezondheidszorg optimaliseren
  4. De toegangsdrempels tot rechten en diensten verlagen
  5. Een einde maken aan het criminaliseren van dakloze mensen
  6. Primaire en secundaire preventie uitvoeren
  7. De arbeidsomstandigheden in de daklozensector verbeteren

We richten ons er nu mee tot politici, het maatschappelijk middenveld en burgers. We hebben de regionale verkiezingen van 2024 aangegrepen om deze bedenkingen met politici te delen – zo proberen we invloed uit te oefenen op de inhoud van hun agenda aangaande dakloosheid. We hebben hen daarom uitgenodigd bij DIOGENES en de meesten van hen zijn op onze uitnodiging ingegaan.

Sinds september hebben we ontmoetingen gehad met Open VLD, Groen, de PS, de NVA, Écolo, One.Brussels, DéFI, les Engagés en de kabinetten van Alain Maron, Nawal Ben Hamou en Elke Van den Brandt. Anderen zullen begin 2024 volgen.

Tijdens die contacten spraken we met hen over ons werk op het terrein en de gerealiseerde projecten met straatbewoners. Daarnaast presenteerden we onze database, die op veel interesse kon rekenen van onze gesprekspartners: het voegt immers informatie over het werk van onze straathoekwerkers samen met geanonimiseerde gegevens rond de situatie van de mensen die we ondersteunen, zoals hun huisvesting, inkomen, gezin, gezondheid... Op basis van onze databank kunnen we een hele reeks statistieken berekenen die ons niet alleen helpen om onze begeleiding in de praktijk zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van ons publiek, maar ons ook in staat stellen om een signaalfunctie uit te oefenen binnen de sector van de daklozenhulp en de sociale sector in ruimere zin; tot slot kunnen we hiermee een rol spelen in de bewustmaking van het grote publiek. Het is onder andere met behulp van deze kostbare tool dat we de acties hebben bepaald die in de ‘zeven wonderen’ zijn opgenomen.

Vanaf eind januari zullen we om de drie weken een van de wonderen en de daarvoor beoogde pistes toelichten op onze website

Zijn we erin geslaagd om alle politieke programma's van de volgende regionale legislatuur te beïnvloeden? Dat weten we nu nog niet zeker, maar de politici hebben aandachtig geluisterd en hun vele vragen hebben het belang van onze rol bevestigd. Sommige reacties waren erg bemoedigend: onze cijfers zullen de standpunten van sommigen objectiveren en de programma's van anderen verfraaien. Wordt vervolgd!